En person som begår brott kan ända ha rätt till asyl

Flyktingar lever ofta i en mycket pressad situation. De lever i osäkerhet och har förmodligen utsatts för en mängd övergrepp under flykten. En flykt som när det gäller minderåriga pojkar från Afghanistan kan ha pågått i fler år. Övergreppen kan ha utförts av andra vuxna flyktingar, poliser och andra i de länder där barnen uppehållit sig på vägen, gränsvakter med flera. I Sverige tvingas de kanske leva med andra flyktingar som de inte har nåt gemensamt med. Under trånga och besvärliga förhållanden. Asylsökande befinner sig i väntan, de vet inte om de kommer att få asyl eller inte. Ett normalt år får cirka 50% av alla asylsökande uppehållstillstånd. Resten utvisas. Att leva så skapar stress. Det är därför inte underligt att det blir motsättningar och att det sker våldsdåd på flyktingförläggningar. Även bränder anläggs ju ibland av flyktingarna själva.

Att en person under dessa pressade förhållanden och med en trasig bakgrund begår brott är kanske inte så förvånande. Det är mer förvånande att brotten bland asylsökande faktiskt är så få som de är. Alice Teodorescu i GP tror att det är lättare att begå brott i den frihet som uppstår efter att en person fått uppehållstillstånd. Det verkar ju inte troligt. Stressen släpper ju då och personen har inte lika mycket att oroa sig för. Rent logiskt minskar då risken för brott. Teodorescus hemmasnickrade idé som hon skapat för att ge alibi för hennes krav på automatisk utvisning av alla asylsökande som begår brott ger jag inte mycket för. Risken för brott minskar självklart när en person lever under mindre pressade förhållanden. De rimliga kraven att ställa är snabbare behandling av asylansökningarna samt bättre förhållanden och bemanning på förläggningarna och hemmen för ensamkommande barn, inte andra repressiva krav på det sätt som Teodorescu gör.

Dessutom stämmer ju inte kravet på utvisning med asylrätten. Att en person begår brott betyder ju inte på något sätt att den aktuella personen saknar asylskäl. Brott kan ju till och med vara nödvändigt för att flykten ska gå att genomföra. På ett eller annat sätt har därför en överväldigande majoritet av de asylsökande begått brott på vägen hit. Det är inte och kan inte vara skäl för utvisning.

Men självklart ska de som begår brott i Sverige behandlas som alla andra, utredas, dömas och avtjäna sin dom.  De som har rätt till asyl ska självklart få stanna oavsett det, de andra utvisas. Det förekommer också att personer som begår brott utvisas när de inte är svenska medborgare. Om det kan ske utan risk för personens liv och hälsa kan det naturligtvis också ske med personer som har uppehållstillstånd i Sverige av olika flyktingskäl. Men att en person automatiskt ska utvisas om ett brott begåtts av personen ifråga är orimligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “En person som begår brott kan ända ha rätt till asyl”

Kommentarer inaktiverade.