Skolan inte tillgänglig för elever med autism

Hälften av elever med autism har skolfrånvaro som följd av brister i stöd och anpassning, visar Autism- och Aspergerförbundets medlemsenkät.

51 procent av alla elever med autism har varit frånvarande till följd av bristande stöd och anpassningar i grundskolan enligt en undersökning genomförd av Autism- och Aspergerförbundet bland sin medlemmar. Ungefär lika många elever, 49 procent, saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik.

Genom att undersökningen är begränsad till medlemmarna i Autism- och Aspergerförbundet så är värdet av den dock något begränsad. Bara en mindre del av de personer som har autism-spektrumpersonlighet eller deras anhöriga är medlemmar i organisationen. Undersökningen överskattar därmed problemen.

– Elever med autism får det allt svårare i skolan. Det är en trend som måste brytas nu! Fakta finns sedan länge, det är det dags att agera. Vi vet hur kostsamt det blir att inte ge rätt stöd tidigt. Det behövs kompetensutveckling på alla nivåer, men också en styrning där det blir praktiskt möjligt att anpassa pedagogik, gruppstorlekar och miljöer, säger Anne Lönnermark, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, i ett pressmeddelande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements