Vårvädersskjutningen: Vilka sköt frågar GP men svarar inte på frågan.

Av de åtta åtalade för skjutningen på Vår Krog & Bar befann sig 5 personer på eller kring Vårväderstorget vid skottlossningen. 2 personer höll i vapnen inne i lokalen och sköt. Vilka detta var framgår inte av förundersökningen. Men en av personerna som höll i vapnen går att identifiera även om det inte håller för bevisning i en rättegång. GP svarar aldrig på frågan om vilka det var som sköt. Detta trots att det med rätt stor säkerhet går att avgöra vem den ene skytten var.

En av personerna som sköt inne på Vår Krog & Bar var iklädd en polisväst som stulits i Frölunda några månader tidigare. Den person som sannolikt bar polisvästen var den person som ibland kallas ”dansken”, Abdulahi Adam Abdi. Det har inte kunnat bevisas att det var han, men han är den ende som har en koppling till den person som troligen stal polisutrustningen inklusive västen och han är den som hade resten av de stulna polispersedlarna. Personen i polisvästen var den som sköt ihjäl de två dödade. Med mycket stor sannolikhet var det Abdulahi Adam Abdi. I förundersökningen har denne inte sagt ett ljud utan svarat Inga kommentarer på allting, på i stort sett alla frågor.

GP berör också hämndmotivet och tar upp vänskapen mellan de skjutna på Väderilsgatan 2013 och två av de nu åtalade. Dessutom att två andra åtalade blev beskjutna i mars 2014:

Två av de häktade var mycket nära vänner med en ung man som sköts ihjäl på Väderilsgatan i september 2013. Två av de andra männen utsattes för beskjutning i mars 2014. Samtliga tillhör ett kriminellt nätverk från Norra Biskopsgården. Krogskjutningen skulle alltså kunna vara ren vedergällning eller grundas i en rädsla för att drabbas av nya våldattacker från fienderna från Södra Biskopsgården.

Det finns dock andra saker som gör detta motiv problematiskt. En av de ihjälskjutna på Vår Krog & Bar var tillsammans med systern till en de som sköts ihjäl på Väderilsgatan. Flera av de åtalade tränade tillsammans med en av de skjutna i Solväders FC och flera ur både Vårvädersligan och Friskvädersnätverket var aktiva i föreningen Pantrarna. Det handlar alltså om folk som har och har haft vänskapsband kors och tvärs över konfliktlinjerna. Hämndmotiv är väl sannolikt ändå det troligaste men det är inte säkert att det handlat om hämnd rakt upp och ner utan det hela tycks vara mer komplicerat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements