Fängelse för kyrkligt bidragsfusk

Halef Halef, tidigare ordförande för S:t Petrus och Paulus syrisk-ortodoxa kyrka i Botkyrka, har dömts till fängelse i tre år och 6 månader för omfattande bedrägerier som begåtts med hjälp av hans kyrka och hans kyrkliga engagemang. Samtidigt dömdes också några andra åtalade personer för brott i sammanhanget medan åtalet mot vissa åtalade ogillades.

Sommaren 2014 sattes hemliga tvångsmedel in och spaning inleddes mot medlemmar i den ideella föreningen S:t Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka i Hallunda. I februari 2015 gjorde polisen tillslag mot kyrkan och flera personer häktades.

Hösten 2015 åtalades den förre ordföranden i föreningen och åklagaren gjorde gällande att han haft en brottsplan som gått ut på att vilseleda Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att betala ut stöd och bidrag inom de arbetsmarknadspolitiska stödprogrammen – Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3, lönebidrags-anställning/trygghetsanställning och nystartsjobb – till föreningar inom kyrkan och arbetssökande, dvs. stödpersoner, som de inte hade rätt till.

Samtidigt åtalades 16 andra personer, varav 14 var stödpersoner, för brott i anslutning till denna brottslighet. Ordföranden åtalades också för grov urkundsförfalskning samt för att han på felaktig grund fått sjukersättning under lång tid. Slutligen åtalade Ekobrottsmyndigheten ordföranden och två andra av de åtalade personerna för grovt bokföringsbrott i verksamheten. Total ska 6 miljoner kronor ha betalats ut till de olika föreningarna inklusive kyrkan.

Idag kom domen i fallet och Halef Halef, församlingens tidigare ordförande, dömdes för grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och medhjälp därtill samt grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader.

Föreningens tidigare kassör har dömdes för grovt bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter men åtalet i övrigt mot honom ogillades.

Tingsrätten fann också att åtta andra personer, varav sju stödpersoner (bidragstagare), har gjort sig skyldiga till olika brott i sammanhanget och bestämt deras påföljder till villkorlig dom, i några fall förenad med böter. Tingsrätten har emellertid också funnit att åklagaren inte har styrkt sitt anvarspåstående mot sju bidragstagare och därför ogillat åtalet mot dem.

De dömda, liksom kyrkan och två andra föreningar tillhöriga kyrkan, har också ålagts kännbara skadestånd till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Genom kyrkan och ideella föreningar knutna till kyrkan har utbetalningar beviljats ur välfärdssystemet. Personer har påståtts arbeta för föreningarna, vilket utredningen visar att de inte har gjort. Man har satt detta i system, brotten har pågått under längre tid och varit svåra att upptäcka, säger kammaråklagare Eva Wintzell vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm i ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements