Doktorand dömd till fängelse

En doktorand vid Uppsala universitet som åtalats för att bl.a. ha stulit gift från sin arbetsplats och sålt detta på den s.k. mörka webben har dömts till fängelse. Doktoranden var även åtalad för medhjälp till försök till grov utpressning, grov stöld, brott mot lagen om krigsmateriel, grovt brott, och narkotikabrott.

Utredningen inleddes genom att svensk åklagare kontaktades av tjeckiska myndigheter efter att en försändelse innehållandes den giftiga substansen cyanogenbromid skickats till Tjeckiens inrikesminster och tjeckiska myndigheter dagen därpå mottagit ett anonymt utpressningsmeddelande. Försändelsen med gift hade postats i en Willys-butik i Gottsunda. Med anledning av bl.a. misstanke om delaktighet i den brottsligheten frihetsberövades en 27-årig doktorand i april tidigare i år. Gripandet skedde efter omfattande hemlig kameraövervakning och två brottsprovokationer från polisens sida.

Tingsrätten ansåg att det kunnat bevisas att 27-åringen har postat försändelsen med gift till Tjeckien. Tingsrätten menade dock att det inte kunde bevisas att 27-åringen haft vetskap om eller på annat sätt varit delaktig i utpressningsförsöket mot den tjeckiska regeringen. 27-åringen frikändes därför från åtalet för medhjälp till försök till grov utpressning.

27-åringen var även åtalad för tolv grova stölder av preparat och utrustning från sin arbetsplats. Åklagaren lade i sin bevisföring stor vikt vid de omdömen som lämnats om försäljningar som ska ha gjorts av de alias som åklagaren påstått att 27-åringen använde sig av på den mörka webben. Tingsrätten ansåg det i och för sig bevisat att 27-åringen stått bakom de alias som åklagaren gjort gällande men att omdömena inte utgör tillräcklig bevisning för att styrka att enskilda försäljningar verkligen ägt rum eller att 27-åringen stulit aktuella preparat och utrustning från sin arbetsgivare. Då åklagaren dessutom i flera fall valt att knyta tidpunkten för stölden till tidpunkten för det omdöme som ska ha lämnats efter försäljning fanns det eligt tingsrätten inte förutsättningar att döma 27-åringen för de stölderna. Vad gäller åtalen för vissa stölder av natriumazid, kloroform, cyanogenbromid och ricin fanns dock annan bevisning som sammantaget gjorde att tingsrätten ansåg det styrkt att 27-åringen stulit detta från sin arbetsplats med avsikt att sprida gifterna vidare för egen vinning. Han dömdes därför för fyra grova stölder.

En av åtalspunkterna avsåg brott mot lagen om krigsmateriel. Åklagaren påstod att 27-åringen bjudit ut ricin till försäljning, ett medel som är klassat som krigsmateriel. Tingsrätten menade att 27-åringen i och för sig har salufört ricin men att åklagaren inte kunde visa att han vid den tidpunkten haft faktisk tillgång till och levererat ricin. 27-åringen frikändes därför från åtalet avseende brott mot lagen om krigsmateriel.
27-åringen stod även åtalad för att ha tillverkat och sålt MDMA och för att ha sålt narkotiska svampar, vilket tingsrätten menade att det inte fanns några bevis för. Han dömdes dock för innehav av viss narkotika som påträffats i hans bostad och på hans arbetsplats.

Sammantaget dömdes 27-åringen för fyra fall av grov stöld och för ringa narkotikabrott. Med hänsyn tagen till att han sannolikt kommer att förlora sin anställning bestämdes påföljden till fängelse i ett år. Han utvisas även från Sverige och förbjuds att återvända hit under fem års tid.

– Utredningen visar att 27-åringen har marknadsfört gifterna som medel att använda för att ta någons liv och att försäljningar av stulet gift också har skett, säger rättens ordförande rådmannen Johan Modin i ett pressmeddelande. Det rör sig alltså om en verksamhet som redan kan ha fått oerhört allvarliga konsekvenser. Bevisningen har dock i flera fall inte varit tillräcklig för att styrka brott som åklagaren påstått att 27-åringen begått inom ramen för denna verksamhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements