Dagens skötsamma ungdomar

BRÅ:s skolundersökning om brott från 2015 innehåller uppgifter om ungdomars brott. Ungdomar i åldern 15–20 utgör drygt 20 procent av samtliga misstänkta personer, samtidigt som de utgör drygt 9 procent av befolkningen (år 2015). Ungdomar är alltså överrepresenterade i statistiken över misstänkta personer i förhållande till befolkningen.

De vanligaste brotten som ungdomar misstänks för är narkotikabrott, stölder och brott mot person. Relativt få unga har utsatt andra för grovt våld, provat narkotikabrott eller stulit en bil. Brottslighet där unga utgör en stor andel bland de misstänkta är rån och misshandel mot jämnåriga, mopedstölder, mened (ljuga i domstol), falskleg, och klotter mot kollektivtrafik.

Brottsligheten har minskat över tid för flera av de bland ungdomarna vanliga brottstyperna sedan 1995, då den första undersökningen bland elever i årskurs nio gjordes. Bland de brottstyper som minskat mest fram till 2011 är stöld/snatteri i affär (där andelen ungdomar som begått sådan brott minskat från 37 till 18 procent) och skadegörelse (från 46 till 25 procent). Den andel ungdomar som uppger att de förstört något med flit, till exempel en gatlykta, har minskat från 32 till 16 procent. Andelen som uppger att de klottrat har minskat från 32 till 17 procent.

BRÅ:s utredare gör i rapporten också en särskild analys av utvecklingen för grövre våld och stöld, som visar att delaktighet i den förstnämnda brottstypen minskat från cirka sju procent år 2008 till 3,4 procent år 2015. För stöld handlar det om en nedgång från 35 procent år 2003 till 21 procent år 2015.

Unga misstänkta för brott 2006-2015

Unga misstänkta för brott

Antal personer i åldern 15-20 år misstänkta för brott 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Brottsligheten är också mycket ojämnt fördelad och en mindre andel unga svarar för en betydande del av den totala brottsligheten bland ungdomar. De som begår många brott relativt ofta har också problem både i skolan och hemma.

Uppgifter från SCB om antalet nyblivna tonårsmödrar (14 – 17 åringar) visar att också dessa minskar i antal. Tydligast är tillbakagången bland 16-åringar, där antalet mer än halverats under de senaste tio åren:

– Det är en ganska kraftig minskning. Det faktiska antalet minskar samtidigt som antalet kvinnor i samhället ökar, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker vid SCB.

I åldrarna 14, 15 och 17 har det minskade antalet inte varit lika stringent år för år, men fortfarande minskat tydligt.

Liksom i Danmark beror minskningen i Sverige på förändrade samhällstrender. Bättre information om preventivmedel i skolan, och att många kvinnor vill vänta med barn tills efter studierna är två troliga orsaker.

En stor anledning till minskat antal brott och minskad utsatthet är minskad alkoholkonsumtion. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har sedan 1971 undersökt niondeklassares (15-åringars) drogvanor. Den senaste undersökningen visar att alkoholkonsumtionen minskat stort under de senaste tio åren. Det gäller andelen som dricker, mängden som konsumeras, berusningsdrickandet och andelen som testat alkohol i tidiga år. Tillbakagången är störst för pojkar i nian. Minskningarna är 50 – 80 procent. Nedgången gäller också flickor och elever i gymnasiets årskurs två.

Med minskat drickande följer också att andra problem bland ungdomar minskar. Det handlar om att sådant som att råka i slagsmål, bli bestulen eller rånad, bli fotad/filmad i en pinsam eller kränkande situation, ha sex som en ångrar dagen efter och råka ut för olyckor.

Det minskade drickandet har inte heller lett till ökat narkotikabruk. För niondeklassarna har andelen som någon gång använt narkotika under de två senaste decennierna pendlat mellan fem och tio procent. År 2016 var andelen sex procent respektive fem procent för killar och tjejer. Narkotikakonsumtion är dock betydligt vanligare bland elever på gymnasiets årskurs 2. Men inte heller där har det sen 2010 varit någon ökning.

Jag skulle också tro att ökad social kontroll (däribland den inte så trevliga hedersproblematiken) och en ökad andel religiöst troende i arbetarklassen är bidragande orsaker till ungdomars ökade skötsamhet. Attityden till att begå brott har också ändrats, kanske delvis som ett resultat av ökad andel religiösa och ökad social kontroll. andelen elever som anger att de skulle tycka det var ”helt okej” eller ”ganska okej” om deras kompisar skulle snatta något i en affär, minskat från 27 procent år 1997 till 17 procent år 2011. Minskningen har fortsatt även efter 2011.

Dessutom spelar internet en mycket stor roll då spel och sociala medier gör att ungdomar spenderar mer tid hemma och på nätet vilket gör att tiden och utrymmet för att begå brott minskar.

Ytterligare en viktig anledning till att de typiska ungdomsbrotten minskat är att det är svårare att begå en del typer av brott idag. De tekniska systemen har gjort det svårt att stjäla bilar och många varor i butiker är larmade och övervakade med kameror.

Läs också Sven-Åke Lindgren, professor emeritus i sociologi, som har skrivit mycket bra om detta i GP.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements