De senaste blufföretagen

Under december månad sattes 7 företag upp på Svensk Handels varningslista. Det var UNIVERSAL Solutions (Universal Solutions Sweden AB), Söka Bolag (Gourmetor AB), Kommunfakta (Wama taxim web AB), Webinfo.nu (Öresund Webinfo Solutions AB), Företagsinformation (RSE Ekonomi), IPO (INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE) och Klimatmagasinet (Lagrias AB).

Två av företagen, Klimatmagasinet och Företagsinformation, ringer upp och hänvisar till tidigare avtal för att sedan leda dig till att avsluta tjänsten. Detta trots att ett avtal aldrig funnits. Avslutet används istället som en order.

Söka Bolag, Kommunfakta och Webinfo.nu, skickar ut fakturor, slutfakturor eller påminnelser trots att ingen beställning har gjorts.

Universal Solutions ringer upp och erbjuder en gåva och vill skicka ett provpaket av deras produkter. De fortsätter sedan att skicka fler produkter trots att de inte har beställts. Enligt klagomålen på Universal Solutions anses även produkterna vara överprissatta.

IPO skickar ut erbjudanden som kan uppfattas som fakturor, gällande registrering av varumärke i deras databas.

I styrelsen för Universal Solutions Sweden AB sitter Peter John Gold med Janice Rochelle Gold som suppleant. Båda bor utomlands. De två sitter också i styrelsen för flera bolag, varav dock inget är upptaget på Svensk Handels varningslista även om i alla något av bolagen tycks ägna sig åt en liknande verksamhet som Universal Solutions. Delgivningsbar person i de flesta av företagen är advokaten Thomas Ekenberg. De bolag det handlar om, vid sidan av Universal Solutions Sweden AB, är Royal Chemical Industries AB, Millennium Computer Systems AB, Genlite Search AB och Interpoly Chemicals AB. Thomas Ekenberg är också styrelseledamot i ett antal advokatbyråer och likvidator för två konkursade bolag var konkurser inleddes för många år sen men ännu inte är avslutade.

Gourmetor AB (Söka Bolag) har inte redovisat någon omsättning under 2015 eller 2016. Ordinarie i styrelsen är Michael Pilpilidis och suppleant Elina Katikaridou. Pilpilidis sitter i styrelsen för ytterligare ett bolag på Varningslistan Propulsion webmedia Sweden AB som använder det falska varumärket Domänverket. Av de totalt 18 bolag han har styrelseplats i så är 5 förklarade i konkurs. I Porpulsion webmedia Sweden AB är Chryssoula Miraka styrelsesuppleant.

Wama taxim Web AB har för sin del bytt namn till Wama Taxi AB. Halil Emrah Temeloglu är styrelseledamot och VD. Det är det enda bolag han är engagerad i.

Öresund Media Solutions AB (Webinfo) har idag Oscar Rickard Arsic som ordinarie i styrelsen med Gundula Liane Olsson som suppleant. Gundula Liane Olsson är ledamot eller suppleant i flera bolagstyrelser, bl.a. i datakonsultbolag och redovisningsbyråer. Arsic har inga andra bolagsuppdrag. Företaget var i alla fall tidigare kopplat till två bröder som heter Paul och Isak Burton men de tycks ha lämnat bolagets styrelse innan det blev upptaget på Svensk Handels varningslista. Det går också länkar från bolaget till andra företag som tidigare förekommit i i diskussioner kring blufföretag. Kopplingar som bröderna Burton på sin tid upplevde som besvärliga, osanna och oseriösa.

RSE Ekonomi (Företagsinformation) är en enskild firma vars ägare är Jan Bertil Olsson.

Ludwig Bengt Peter Runestedt heter ordinarie styrelseledamot i Lagrias AB (Klimatmagasinet). Suppleant är Stig Tove Ralf Ahlström. Runestedt är också styrelsemedlem i flera bolag med koppling till byggbranschen och ett förlag. Ett av bolagen har gått i konkurs. Ahlström är för sin styrelsemedlem eller suppleant i än fler bolag. De flesta i byggbranschen varav 3 stycken har gått i konkurs. Ett av de andra bolagen, Zone Company Stockholm AB med varumärket Direktbemanning är också upptaget på Svensk Handels varningslista. En del av de bolag hans förekommer i har inte redovisat några siffror och har inte betalat moms, arbetsgivaravgifter och skatter.

Via andra styreslemedlemmar i flera av de andra bolagen finns kopplingar till andra bolag på Varningslistan. Det gäller Arne Naftaniel som sitter i styrelsen för en lång rad bolag som gått i konkurs varav Workservice Förvaltning Sverige AB är med på Svensk Handels varningslista. Vidare har vi Kristian Daniel Kmita som sitter i styrelsen för flera bolag i byggbranschen och livsmedelsbranschen. De flest av dem har gått i konkurs. Ett av de bolag som inte gått i konkurs, SGG Construction AB, finns med på varningslistan md varumärket Klimatmagasinet. Det varumärke som idag används av Lagrias AB. I SGG Construction AB är Kmita den ende angivne styrelsemedlemmen trots att bolaget ska ha en styrelse bestående av av 1 styrelseledamot och 1 styrelsesuppleant. På liknande sätt är det med flera av de bolag Ahlström är engagerad i.

IPO är ett företag registrerat i Schweiz.

Jag vill betona att ingen i det här inlägget nämnd person så vitt jag vet har begått nåt brott. Att ett bolag gör konkurs är inte brottsligt. Att finnas på Svensk Handels varningslista betyder inte heller att något brott begåtts.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements