LCS har alltid varit ett skumraskbolag

Det företag som idag heter Lundby Containerservice startade redan 1966 som en avknoppning från Lundby Skeppsservice som startades 1963. I dagligt tal var företagen så kallade gråfirmor, dvs bemanningsföretag som hyrde ut arbetskraft till varven, hamnen och rederierna. Aktiebolaget Lundby Containerservice LCS AB bildades dock först 1983 och även Lundby Skeppsservice AB bildades vid denna tid.

Ursprungligen startades Lundby Skeppsservice för att ge service åt de fartyg som grundaren Frans G. Mellin ägde, M/S Valö och M/S Telfa. 1979 dog Finn G. Mellin och efterträddes av sonen Gilbert Mellin som företagsledare och ägare.

Lundby Skeppsservice tog hand om sådant som andra företag inte gärna ville syssla med. Arbeten med giftiga produkter och fysiskt farliga arbeten.  Sällan användes ordentlig skyddsutrustning och de anställda fick dåligt betalt, ofta svart, och inte tillräckligt bra utrustning för de jobb som utfördes. Flera släktingar till mig arbetade i olika omgångar i bolaget, en som förman (arbetsledare) under en längre tid. Många anställda var personer med missbruksproblem eller invandrare, en hel del båda delarna. Om de svarta lönerna, de extremt dåliga arbetsförhållandena och liknande var känt av företagsledningen är oklart och det finns inga bevis för det så ägarna och företagsledningen måste betraktas som ovetande. Idag är väl troligen denna typ av direkt illegal verksamhet inte förekommande i företagsgruppen.

Enligt en artikel i GP har dock LCS ägnat sig åt annan olaglig verksamhet, de sk ha hyrt ut kommunal mark som om den var deras egen. De ska ha hyrt mark ute vid Arendal till parkering för trailers och uppställningsplats för containrar som om makren var deras egen. Detta enligt GP och flera anställda som tidningen talat med. 2016 kontaktade en numera före detta anställd Göteborgs Hamn som är ägare av marken:

Rebecca Jones säger att hon tidigt misstänkte att företaget saknade arrendeavtal för marken som egentligen ägs av det kommunala bolaget Göteborgs hamn. Men misstankarna ska inte ha tagits emot väl av cheferna.

– De sa att jag inte hade något med det att göra och skulle sköta mitt jobb. Men förra året tog jag till slut kontakt med dåvarande fastighetschefen på Göteborgs hamn. Jag frågade honom rakt ut och han bekräftade att det inte fanns något arrendeavtal. Han blev sen väldigt besvärad och sa då att jag skulle avvakta med att kontakta myndigheter eller media. Jag fick en väldigt konstig känsla av samtalet, säger Rebecca Jones.

Göteborgs Hamn gjorde inget annat än att ha ett möte med företrädare för LCS där de kom överens om att alla containrar och trailers skulle flyttas. Nån betalning från LCS till Göteborgs Hamn tycks inte ha varit aktuell. Enligt GP framgår det också att LCS haft ett muntligt avtal om att ställa trailers och containers på kommunens mark utan att betala något för detta.

Gilbert Mellin som fortfarande är ägare till bolaget förnekar dock att någon uthyrning av kommunal mark ägt rum. Det har istället enligt honom handlat om att företaget gjort en tjänst åt kommunen och Göteborgs Hamn genom att kontrollera så att inget olagligt utnyttjande av marken ägt rum.

En expert på kommunal rätt och förvaltning som GP anlitat hävdar att det hela borde polisanmälas:

Förvaltningsexperten Jan Turvall är mycket kritisk och tycker att händelsen borde polisanmälts av Göteborgs hamn. Han menar att det handlar om en slags ockupation av mark.

– Man disponerar mark som man inte har rätt att disponera. Och att en före detta kommunal vd sitter i styrelsen är givetvis ännu en aspekt som är mycket uppseendeväckande, säger Jan Turvall, lektor vid Göteborgs universitet och expert på kommunal förvaltning och rätt.

Idag leds företagskoncernen som förutom Lundby Containerservice LCS AB också består av Göteborgs Truckservice GTS AB, Finn G Melin Arendal AB och moderbolaget Finn G Melin AB av Gilbert Mellins son John Mellin som är VD i moderbolaget. Både far och son sitter i styrelsen för Lundby Containerservice LCS AB. Det gör de tillsammans med en tidigare hamnchef, Erik Nilsson. VD i LCS är Oskar Skogsén. Lundby Skeppsservice som företag existerar inte idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “LCS har alltid varit ett skumraskbolag”

Kommentarer inaktiverade.