APM Terminals skadar svensk industri

APM Terminals driver containerterminalen i Skandiahamnen i Göteborg. En mycket stor del av Sveriges export går denna väg. APM Terminals bristande organisation, på gränsen till inkompetens, och antifackliga hållning har skapat problem i hamnen.

Något som lett till att vissa kunder fått lägga delar av sina transporter. Det gäller exempelvis Stora Enso som exporterar en hel del skogsprodukter över Göteborgs hamn. APM Terminals orsakar alltså problem för exporten från Sverige och skadar enligt svenska företag den svenska industrin.

Långsiktigt kan det innebära ekonomiska merkostnader för svensk industri och kanske också problem att få ut varor i tid. Det finns ingen hamn i Norden som kan ersätta containerterminalen i Skandiahamnen så några egentliga alternativ till Göteborgs hamn finns inte och det är därför inte troligt att några större företag kommer att lämna hamnen. Att då låta ett bolag som inte verkar kapabla driva containerterminalen är mer än sanslöst.

Det rimliga kanske vore att slänga ut APM Terminals och ta in en kompetent arbetsgivare som är beredd att följa fackliga regler och normer och som kan driva en hamn på ett bra sätt så att den fungerar.

Läs också: Problemet i Göteborgs hamn stavas APM Terminals

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Advertisements