Ökar verkligen hedersproblematiken?

GP har gjort en undersökning av hedersvåld och menar att det ökat. Problemet är att deras undersökning faktiskt inte visar att så är fallet då det finns ett grundläggande problem med den. Klassiska problem som hänger ihop med dysfunktionella familjer tolkas nämligen som hedersproblematik av socialarbetare och journalister när det handlar om familjer från muslimska länder. Undersökningen visar därför främst att fördomar förekommer och att dysfunktionella familjer sannolikt är vanligare bland flyktingar.

Enligt undersökningen som GP gjort verkar det som om antalet tonåringar som omhändertas enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) har ökat i jämförelse med en genomgång av hedersproblematik och LVU som gjordes 2009 vid Socialhögskolan av doktoranden Hanna Linell. I Linells undersökning som omfattade Göteborg och Stockholm kunde hon konstatera 46 fall där unga flickor omhändertagits i enligt med LVU på grund av hedersproblematik.

GP har undersökt åren 2014-2016 och fann 48 fall år 2014 och 74 fall år 2016. Det framgår inte om GP bara undersökt Göteborg och Stockholm eller om de undersökt landet som helhet, men vi får väl utgå från att de bara undersökt de två städerna för annars vore ju undersökningen och jämförelsen totalt ohederlig. GP skriver själva att deras siffror underskattar antalet fall där tonårsflickor omhändertagits på grund av hedersproblematik då de inte kunnat göra en lika ordentlig undersökning som Linell.

En märklighet i GP:s undersökning är varför det inte finns nån ökning mellan 2009 (46 fall) och 2014 (48 fall) men en kraftig ökning därefter. Denna utveckling är orimlig sedd ur hedersproblematiksynpunkt och är nog mer relaterad till den pressade situation som flyktingar idag lever i i Sverige. Vi har dessutom fler asylsökande flyktingar än nånsin. Att socialarbetare och journalister kallar saker för hedersproblem när det är relaterat till trångboddhet, krigstrauman, flykt och ovisshet om asyl kommer att beviljas har mer mer med tidsandan att göra än med verkligheten.

GP:s siffror stämmer helt enkelt inte. De visar att fler tonåringar omhändertas enligt LVU och att människor som arbetar inom det sociala har fördomar. Men att det verkligen handlar om hedersproblematik visar den inte. Deras undersökning kan inte användas för att bestämt hävda att hedersproblematiken ökar. Även en del av deras fallbeskrivningar visar på att det inte alltid främst handlar om hedersproblematik utan om samma problem som som alltid funnits, dysfunktionella familjer. I de här fallen har detta tagit sitt uttryck i form av hedersrelaterat agerande. Men jag känner till helsvenska familjer där det gått till på liknande sätt gentemot vissa barn utan att det kallas hedersrelaterade problem.

Det finns många dysfunktionella familjer bland flyktingar. Det är självklart. Krigstrauman, flykt med sin trauman, förluster av barn och andra närstående. Sådant skapar psykiska problem och dysfunktionella familjer. I dysfunktionella familjer med ursprung i  Mellanöstern, men ibland även i andra befolkningsgrupper, tar sig detta ofta hedersrelaterade uttryck.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements