Orkanen Harvey är inte på något sätt den värsta som drabbat USA

Den värsta orkan som drabbat USA drabbade exakt samma område som den nuvarande orkanen Harvey. Det skedde år 1900 och den tidens största stad i området, Galveston, förstördes totalt. Mellan 6 000 och 12 000 människor förstördes. Galveston var vid denna tid ett finansiellt och kommersiellt centrum, men när staden byggdes upp igen hade detta redan flyttat till Houston längre in i landet. I orkanen Katrina som 2005 förstörde stora delar av New Orleans dog 1 826 personer.

Galveston, Galveston Bay och Texas City

Galveston, Galveston Bay och Texas City. Bild: NASA/Chris Hadfield

Galveston ligger på en ö och är byggt invid Galveston Bay och är än idag en av USA:s viktigare hamnstäder. Vid återuppbyggnaden höjdes hela Galveston många meter, som mest 6 meter, från den tidigare nivån som var mellan 1 och 3 meter över havet. Vattnet steg 6 meter över havsnivån med orkanen år 1900. Runt staden byggdes vallar som mest cirka 6 meter höga och 5 meter breda. Bygget påbörjades 1902 och var helt klart 1963. Staden har också ett kraftigt pumpsystem som pumpar ut vatten vid häftiga stormar och kraftiga regn. Staden har inte drabbats av någon allvarlig mänsklig katastrof sen orkanen år 1900 men lika kraftiga orkaner har regelbundet dragit in över staden, exempelvis 1915 då ett fåtal personer dog och 2008 då 80% av husen i staden förstördes och 46 personer dog.

Innanför Galveston ligger Galveston Bay och sedan träskmarker och låglänt terräng hela vägen till Houston. Idag till stor del fyllda med petrokemisk industri, oljeraffinaderier etc. I det området har inga åtgärder gjorts för att skydda från verkningarna av en orkan. Medan Galveston har klarat sig i huvudsak oskadat från orkanen har stora delar av Houston översvämmats och det beräknas att de materiella skadorna kommer att bli lika stora som efter orkanen Katrina år 2005. Sannolikt är de materiella skadorna också betydligt större än Galvestonorkanen år 1900. Men det är i så fall främst för att staden Houston och federala US-amerikanska myndigheter inte vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda en stad som ligger i ett träsk och lågland i ett orkanbälte. Galveston har visat att det går att skydda sig.

Vanlig medias rapportering av översvämningarna i Texas är överdriven, känslomässig och utan faktakontroll. Som vanligt alltså. För dem är Harvey den värsta storm som nånsin drabbat USA. Vilket naturligtvis inte är sant utan dumheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. När jag var tonåring arbetade min far nåt år i Seadrift, nära Port Aransas, där stormen Harvey kom in över land. Detta är en bit sydväst om Galveston och Houston. Port Aransas och det närliggande Rockport har drabbats av enrom materiell förstörelse på grund av Harvey.

Advertisements