Israel tvingas betala miljonskadestånd till Ship to Gaza

S/V Estelle

S/V Estelle på väg från Neapel till Gaza hösten 2012

Fem år efter kapningen av S/V Estelle har den israeliska staten nu betalat ett skadestånd i miljonklassen till Ship to Gaza Sverige.

I augusti 2016 fastställde Israels högsta domstol att det inte fans någon rättslig grund för att beslagta beslagta Ship to Gazas fartyg SV Estelle. Eftersom fartyget efter fyra års vanskötsel i israeliskt beslag inte kunde återställas i det skick hon var då hon bordades inleddes en förlikningsprocess för att fastslå en skälig ersättning. De pengar som den israeliska staten nu måste betala till Ship to Gaza Sverige kommer i enlighet med föreningens stadgar att användas i arbetet för att häva blockaden av Gazaremsan.

Ship to Gazas ordförande Jeanette Escanilla och förre ordförande Dror Feiler har på Aftonbladet Kultur kommenterat denna delseger:

Att det israeliska rättssystemet i detta fall fortfarande förmår att intervenera i regeringens och militärens rättsövergrepp är glädjande. Kanske skall man i ljuset av detta och ytterligare exempel på konfrontationer mellan det politiska styret och rättsväsendet inte förvånas över att regeringen under Benjamin Netanyahu nu lägger fram ett antal lagförslag som hotar att undergräva det israeliska rättsväsendets självständighet.

Det stora rättsövergreppet i sammanhanget förblir dock blockaden som nu är inne på sitt tionde år. Den senaste FN-rapporten från juli 2017 som bekräftar alla farhågor om snabbt försämrade levnadsförhållanden på grund av blockadpolitiken har knappt uppmärksammats av världssamfundet. Detta övergrepp kan inte accepteras och får inte normaliseras menar Ship to Gaza i ett pressmeddelande.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements