Göteborgs äldsta byggnader

När Göteborgs äldsta byggnad nämns så brukar det handla om Kronhuset eller Residenset. De är dock bara de allra äldsta byggnaderna om vi enbart räknar det ursprungliga Göteborg och inte räknar ruiner eller mycket kraftigt ombyggda byggnader. Båda är från 1650-talet. Men räknar vi med hela det nuvarande Göteborg är de två nämnda byggnaderna inte ens i närheten av att var de äldsta byggnaderna i Göteborg. Ett antal kyrkor är flera hundra år äldre och av de 10 äldsta byggnaderna är 8 stycken kyrkor. Alla gamla byggnader med vissa undantag som Kronhuset och skansarna är i allmänhet ombyggda ett flertal gånger. Kyrkoran är i vissa fall, som exempelvis Örgryte gamla kyrka, mycket kraftigt ombyggda. Det finns elva byggnader bland de 10 äldsta eftersom det inte går att säga om Kronhuset eller Residenset är äldst.

Torslanda kyrka

Torslanda kyrka. Bild: Tor Svensson. Licens: CC BY-SA 3.0

Göteborgs äldsta byggnader, äldsta delarnas byggnadstid

Torslanda kyrka, 1100-talet
Tuve kyrka, 1100-talet
Angereds kyrka, 1200-talet
Bergums kyrka, 1200-talet
Björlanda kyrka, 1200-talet
Säve kyrka, 1200-talet
Örgryte gamla kyrka, 1200-talet
Lundby gamla kyrka, 1300-talet
Kvarteret Neptunus, 1642
Residenset, 1648-50
Kronhuset, 1643-54

Räknar vi bort kyrkor så hamnar många av Göteborgs befästningsanläggningar och hus för militära ändamål bland de äldsta byggnaderna i staden.

Residenset

Residenset

Göteborgs äldsta profana byggnader, äldsta delarnas byggnadstid

Kvarteret Neptunus, 1642
Residenset, 1648-50
Kronhuset, 1643-54
Carolus Rex, 1670-talet
Skansen Kronan, 1687-89
Skansen Lejonet, 1687-94
Nya Älvsborg, 1653-1700
Båtsmanstorpet Nya Varvet, cirka 1700
Nobis (Norra kasern) Nya varvet, 1711
Fattighuset Stampen, 1720-talet

Från slutet av 1700-talet finns en stor mängd bostadshus i Göteborg, Men det finns inte jättemånga från tidigare perioder. Av de tio äldsta bostadshusen finns 3 i västra Nordstaden och 1 Inom Vallgraven. 4 finns i Majorna varav två i Klippan och två i Gathenhielmska reservatet vid Stigbergstorget.

Nya Älvsborg.

Nya Älvsborg. Innergården med Befälshuset till vänster, i mitten Kommendanthuset och till höger bredvid tornet Corps de Garde. I bakgrunden Kurtin 9 med ett antal fångvalv.

Göteborgs äldsta bostadshus, äldsta delarnas byggnadstid

Residenset, 1648-50
Kommendantshuset Nya Älvsborg, slutet av 1600-talet
Befälshuset Nya Älvsborg, cirka 1700
Båtsmanstorpet Nya Varvet, cirka 1700
Thamska huset, 1732
Gathenhielmska huset, 1743-47
Sahlgrenska huset, 1753
Allmänna vägen 2A, 1750-talet
Klippans värdshus, 1762
Röda byggnaden, Klippan 4, 1762

De äldsta kvarvarande industribyggnaderna är främst sockerbruk och lagerbyggnader. I två fall är dock husen mycket kraftigt ombyggda. Det gäller Palacehuset i Brunnsparken och kvarteret Neptunus. Spinnhuset vid Svingeln var ett kvinnofängelse där tvångsarbete var en del av fängelsevistelsen. I praktiken var det en textilindustri med gratis arbetskraft, dvs det handlade om rent slaveri. Kvarteret Neptunus var från början ett kronomagasin, en enda stor lagerbyggnad. Delar av magasinets murar finns kvar i de nuvarande byggnaderna. Ostindiska huset var från början främst en lagerbyggnad.

Sahlgrenska sockerbruket

Sahlgrenska sockerbruket

Göteborgs äldsta industribyggnader, äldsta delarnas byggnadstid

Kvarteret Neptunus, 1642
Sahlgrenska sockerbruket Gamlestaden, 1729
Spinnhuset Svingeln, 1741-42
Ostindiska huset, 1747-62
Palacehuset, 1749-51
Ankarsmedjan Klippan, 1770-talet
Lilla Varholmens sillsalteri, 1790-talet
Sockerbruket Klippan, 1800-talet
Porterbryggeriet Klippan, 1800-talet
Del av Rosenlunds Spinneri, 1850-talet (huset där språkcaféet ligger)

Källor: Wikipedia, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 1999, Det gamla Göteborg, Göteborgs tomtägare

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

En not om Wikipedia och upphovsrätt. Bilderna är från Wikipedia och har licens CC-BY-SA 3.0. Men alla bilder där upphovsrättsinnehavaren inte går att identifiera är enligt svensk lagstiftning fria. Detta gäller många av bilderna på Wikipedia då de som tagit dem bara använt pesudonym och inte har någon sida på Wikipedia där de kan identifieras.

Advertisements