Göteborgs äldsta byggnader

När Göteborgs äldsta byggnad nämns så brukar det handla om Kronhuset eller Residenset. De är dock bara de allra äldsta byggnaderna om vi enbart räknar det ursprungliga Göteborg och inte räknar ruiner eller mycket kraftigt ombyggda byggnader. Båda är från Läs mer…

Chapman – kapare och fartygsbyggare

Den brittiske sjöofficeren Thomas Chapman (1683-1769) fick 1715 ett kaparbrev av den svenske kungen. Han hade då från 1714 tjänstgjort i den svenska marinen posterad i Stralsund. Samma år han fick kaparbrevet fick han en tjänst i Göteborgseskadern (flottan i Läs mer…

Sjöblad – amiraler och kapare

Erik Carlsson Sjöblad (1647-1725) startade sin sjömilitära karriär redan vid 15 års ålder, då han skrev in sig vid svenska amiralitetet som volontär. Två år senare tog tjänst i den engelska flottan där han blev löjtnant 1665 och kapten 1672. Läs mer…

Skandiahamnen är ingen bra hamn för kryssningsfartyg

När stora kryssningsfartyg kommer till Göteborg så går de inte in innanför Älvsborgsbron för att bron är för låg i förhållande till fartygen. Det innebär att de lägger till i Göteborgs ytterhamn, närmare bestämt Skandiahamnen, en av Europas större containerhamnar. Läs mer…