Fredrik Lundbergs väg till makten i Industrivärden

Tronstriden: Maktkampen i Industrivärden är en bok som dels granska Svenska Dagbladets bevakning av SCA 2014-2016. SVD:s granskning av excesser i form av resor och jakter i SCA har fått flera priser och hyllats av många. Jens B. Nordström som skrivit boken anser att det finns stora problem med många uppgifter som spridits av tidningen och att en hel del av dem inte är sanna.

I arbetet med boken har han intervjuat ett stort antal personer med god insyn i SCA:s flyg– och representationsverksamhet. De framträder med namn i boken och förnekar i stort sett alla uppgifter som spridits av SVD. Detta menar SVD:s chefredaktör Fredrik Karén dock vara ett resultat av att de är beroende av direktörerna och höjdarna i svenskt Näringsliv.

Enligt Jens B Nordström så avviker SCA:s och Industrivärdens representationsjakt och användande av affärsflyg inte från andra andra börsnoterade bolags. Att de hängdes ut som överdrivna handlar enligt honom om att SCD agerat på uppdrag från vissa anonyma källor eller låtit sig förledas av anonyma källor. I boken är det uppenbart att Nordström tycks anse att dessa källor agerat på uppdrag av Fredrik Lundberg även om detta aldrig sägs rakt ut.

Det hela handlar enligt uppgifterna i boken om maktkampen mellan de tidigare ledarna i Industrivärden och de nya frontfigurerna Fredrik Lundberg från Lundbergföretagen och Pär Boman från Handelsbanken. Den senare en påläggskalv i Handelsbanksfären/Industrivärden som först lyftes fram av de män som förlorade maktstriden, Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Jan Johansson. Men han tycks under maktkampens gång ha bytt sida.

Bland källorna till boken finns just de tre makthavare som tvingades bort efter bevakningen i SVD. Anders Nyrén och framförallt Jan Johansson framstår i boken som sympatiska personer som utsatts för ett märkligt drev. Sverker Martin-Löf framstår däremot som obehaglig buffel trots att detta är en bok som till stor del utgör ett försvar för honom.

Uppgifterna i boken om att SCA inte avviker från andra svenska storföretag ser jag som starkt trovärdiga. Men det betyder ju inte att uppgifterna i SVD:s artikelserie om SCA med nödvändighet är falska. Det kan ju lika gärna betyda att samma excesser förekommer i alla svenska storföretag och i hela den svenska eliten.

Det mest intressant i boken är dock kanske inte om SVD hade fler eller rätt. Det mest intressant är hur brutal en maktkamp inom eliten kan vara. Med hemlig avlyssning, buggar placerad på företagens mötesrum, läckta uppgifter från ”hemliga” möten. Oresonliga makthavare som inte kan kompromissa. Hur folk byter sida när det gynnar dem själva bäst osv. Det är i stort sett en obehaglig och osympatisk kultur och miljö som skildras.

Sverker Martin-Löf framstår som sagt som en burdus och aggressiv översittare som det är svårt att känna sympati för. Hans motståndare i maktkampen, Fredrik Lundberg, framstår som en totalt känslokall psykopat som bara är intresserad av sin egen makt och inget annat. Människor tycks för honom bara vara verktyg som används och sen kastas bort. I boken framstår han som en man beredd att använda all til buds stående medel för att krossa sina motståndare även om detta aldrig sägs rätt ut. Pär Boman i Handelsbanken är i boken en man som gör vad som helst för att själv behålla makten.

Den ende personen i maktstriden som framstår som grundläggande och genomgående sympatisk är SCA.s tidigare VD, Jan Johansson. han är dessutom den enda av personerna som är inblandade i maktkampen som har en bakgrund utanför den svenska eliten. Han har arbetarklassbakgrund och har arbetat sig upp.

Jens B. Nordström tycks främst ha varit intresserad av kritisera journalisterna på SVD:

Enligt Jens B Nordström är SCA:s och Industrivärdens representationsjakt och användande av affärsflyg i själva verket i paritet med andra börsnoterade bolags. Att de hängdes ut som överdrivna handlar enligt honom om att SvD gått i källors ledband.
– Min känsla är att de har fallit offer för fenomenet att inte kolla en spännande story.

Han sätter också in skandalerna i ett större perspektiv: nämligen maktkampen mellan de tidigare ledarna i Industrivärden och de nya frontfigurerna Fredrik Lundberg och Pär Boman.
– De upptäckte att mediedrevet gick att utnyttja, och svenska ekonomijournalister blev till nyttiga idioter.

Samtidigt tvingades de facto flera gå som en konsekvens av granskningen.
– Man blandar ihop orsak och verkan. De fick gå på grund av granskningen, men ingen har tittat på om det stämmer eller inte. Man rewritar varandra och friskriver sig. Det är påfallande när man intervjuat piloterna och personalen. Alla trodde att någon journalist skulle ringa men ingen har gjort det.

Fredric Karén från SVD menar dock att i stort sett allt de publicerat varit sant, riktigt och rimligt:

Jens B Nordström menar också i boken att när Svenska Dagbladet skrivit om att stjärnkockar flugits in till jaktanläggningen för att laga mat samt att ett tomt flygplan åkt till Stockholm för att hämta en plånbok som en direktör glömt på flygplatsen är det felaktiga uppgifter från en anonym källa som reportrarna gått på utan att verifiera eller kontrollera fakta.

– I båda dessa fall har vi hänvisat till det grundlagsskyddade källskyddet. Det finns ingen möjlighet för oss att ge mer specifika detaljer som namn, årtal och specifika platser utan att vi då riskerar för den som är intresserad att ringa in den eller de som lämnat dessa uppgifter. Vi ser inte något skäl att misstro dessa källor eller uppgifter. De har lämnat flera uppgifter till oss som antingen har belagts av utredningarna eller som vi kunnat bekräfta på annat sätt. Vi känner oss trygga med dessa uppgifter och står fast vid dem.

Boken är faktiskt nästan som ett filmmanus om maktkamp och korruption i överklassen. Ihop med SVD:s uppgifter i granskningen skulle det bli en smaskig soppa i klass med House of Cards. Om Fredrik Lundbergs väg till makten i Industrivärden.

Läs mer: ÖP, Lambertz, Goodreads, Dagens Opinion, Studio Ett, Journalisten, Dagens Arena, FA, Petrusko,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken från Adlibris

Köp boken från Bokus

Advertisements