Problemet är inte för få poliser

Brottsligheten i stort går ner. Våldsbrottsligheten minskar. Behovet av poliser är med andra ord inte större än vad det varit tidigare. Problemet med brottslighet och trygghet är snarare upplevelsen av otrygghet som inte står i överensstämmelse med verkligheten.

Denna diskrepans, skillnad, underblåses av medias ovederhäftiga rapportering. Ett exempel på det senare är att media intill precis nyligen rapporterat stadigt om gängens våldsamma framfart i Göteborg. Detta trots att antalet skjutningar minskat sen 2013 och att gängvåldet minskat sen 2015 och minskat mycket kraftigt i år. Media har inte rapporterat om verkligheten utan om en påhittad verklighet.

Två typer av brott ökar dock i anmälningsstatistik och trygghetsundersökningar där det frågas om utsatthet för brott. Bedrägerier på internet och sexualbrott.

Bedrägerier innebär att brottsligheten flyttar från gatan till datorn. För att lösa såna brott behövs poliser vid skrivbordet och datorn, inte på gatan.

När det gäller sexualbrotten så är det inte säkert att ökat antal anmälningar och upplevd utsatthet faktiskt innebär en ökning av antalet brott. Minskad tolerans för olika beteenden är en troligare orsak till ökningen av antalet sexualbrottsanmälningar och upplevd utsatthet. Minskad tolerans och ökad medvetenhet om vad som är brottsligt ger en ökning av upplevd utsatthet och en ökning av antalet anmälningar. Den här typen av brott stoppas inte av fler poliser på gatan. De begås inte på gatan utan i familjen, slutna sällskap, stängda rum, subkulturella sammanhang som fotbollslag, Svenska Akademin, teatrar, arbetsplatser, tidningsredaktioner med mera.

Vad som alltså inte behövs är fler poliser som ägnar sig åt brottslighet i vårt fysiska rum, stadens gator, utan det som behövs är poliser som är duktigare på att utreda svårutredda brott som sexualbrott och bedrägerier på internet. Att brottsligheten förändrats från lättutredda brott som rån och våld på allmän plats till svårutredda brott på internet och i slutna rum har också lett till sämre uppklarningsprocent för polisen. Även den grova brottsligheten, som minskat över tid, har delvis förändrats från lättutredda fyllemord till svårutredda gängmord. Denna förändring i den grova brottsligheten har i verkligheten ökat tryggheten för vanligt folk, men i media framstår det ofta som om den istället minskat. Men gängen ger sig inte på vanligt folk.

Den ökade användningen av väktare för att hålla ordning, ropen på fler poliser på gatan, lokala poliser etc är helt enkelt fel väg att gå. Det löser inte problemen med den brottslighet som finns idag.Det ger inte polisen större förutsättningar att lösa den nya brottslighetens brott. Det ökar sannolikt inte heller tryggheten utan har sannolikt motsatta effekt. Med massvis av vakter och beväpnade poliser på alla möjliga platser bekräftas folks upplevelse att det är farligt trots att det inte är det.

De nya kraven på polisen på grund av den förändrade brottsligheten kanske också kräver en förändring av rekryteringen till polisen. Kanske är det inte längre så viktigt med det fysiska utan viktigare med det intellektuella.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements