Betal TV – en minskande marknad

Betal-TV är en marknad som minskar. Den konkurreras sakta men säkert ut av online-TV, strömmande TV och film som exempelvis Netflix och HBO Nordic.

När det gäller betal-TV så finns det leverans via kabel-TV-nät där stora operatörerna är ComHem, Canal Digital Kabel (ägs av Telenor), Sappa, Telia och Telenor och tillsammans står de för 90 % av abonnemangen, totalt 3,1 miljoner abonnemang analogt (2,4 miljoner) och digitalt (0,7 miljoner, enbart Telenor) år 2017. Antalet abonnemang av denna typ minskar. Den största kabel-tv-operatören är ComHem AB, som vid slutet av 2015 hade 74 procents marknadsandel, följt av Telenor Sverige AB med 15 procent, AB Sappa med 6 procent och TeliaSonera AB med knappt 5 procents marknadsandel.

Betal-TV via marknätet erbjuds av Boxer som ägs av ComHem. Det finns 700 000 såna abonnemang och antalet minskar.

Via satellit finns det 565 000 betal-TV abonnemang.Också dessa abonnemang minskar i antal. Canal Digital har en marknadsandel 51 % medan Viasat har 49%.

Betal-TV via internet (iptv) tillhandahålls av bl.a. Telia, Telenor/Bredbandsbolaget, Viasat, Canal Digital och AllTele. Det fanns en miljon sådana abonnemang den 30 juni 2016. Telia Sverige AB som har 67 procents marknadsandel, följt av Telenor Sverige AB med 15 procent, ComHem AB med 8 procent och Viasat AB med 6 procents marknadsandel.

Marknadsandelarna för digitala tv-tjänster baseras på antalet betal-tv-abonnemang fördelat på digitala distributionssätt. De fem största aktörerna, ComHem, Telenor, Telia , Boxer (ägs av ComHem) och Viasat (ägs av Modern Times Group) svarade tillsammans för 96,6 procent av abonnemangen. ComHem och Viasat har samma kontrollerande ägare, Investment AB Kinnevik som dessutom också äger Tele2.

ComHem har tillsammans med ComHem-ägda Boxer och Viasat högst marknadsandel på 51,4 procent. Boxer minskade sin andel medan Telia ökade sin. Gruppen ”Övriga” består främst av flera leverantörer av iptv (Tv över internet) och deras samlade andel uppgick till 3,4 procent. Den största aktören i denna grupp är Sappa. Telenor köpte upp Tele2:s tv-kunder hösten 2013.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements