Varför ska fängelserna byggas ut när de står tomma?

Den svenske justitieministern vill bygga ut Sveriges fängelser. Det verkar helt onödigt. Svenska fängelser används nämligen inte till fullo. Speciellt gäller detta de fängelser som har byggts för de allra grövsta brottslingarna och brotten. Där är de flesta platser tomma. Det är uppenbart att fängelserna i Sverige har för stor kapacitet och inte för liten vilket justitieminister Morgan Johansson verkar tycka. Det är uppenbart att brottsligheten inte är så stor som justitieministern verkar tro.

Antalet intagna på fängelserna (anstalterna) i Sverige har minskat under en lång rad av år:

Volymerna fortsätter att minska på anstalt och frivård medan de på häkte ökar något och inom transportverksamheten överlag är desamma som förra året.

Antalet platser på fängelserna har minskat och antalet intagna har också minskat. Beläggningen under år 2016 var 89% i genomsnitt:

På häktessidan har beläggningsgraden ökat från 79 till 85 procent och för anstalterna från 87 till 89 procent.

Antalet platser minskade mer än antalet fångar (intagna) eftersom beläggningen ökade. Beläggningsgarden på säkerhetsplatserna som finns för de farligaste och grövsta brottslingarna var 27% under 2016 vilket är en rejäl minskning sen 2015 då den var 38%.

Genomsnittligt fanns det 4 253 fångar på svenska fängelser år 2016. År 2014 fanns det 4 533. Minskningen av antalet fångar har varit 6% sen 2014.

Med tanke på utvecklingen med färre brott och färre i fängelse så är det knappast så att fängelserna behöver byggas ut. Att göra det vore helt enkelt slöseri med skattemedel. Morgan Johansson är uppenbarligen ute och fiskar i det högerextrema träsket med sitt förslag för det saknar verklighetsförankring. Färre brott, färre dömda, färre fångar kräver färre fängelseplatser, inte fler.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Varför ska fängelserna byggas ut när de står tomma?”

  1. ”Morgan Johansson är uppenbarligen ute och fiskar i det högerextrema träsket…”

    Inom detta område skiljer sig inte Morgan Johansson från vare sig sverigedemokrater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater eller moderater. Ännu ett exempel på sverigedemokraternas faktiska inflytande även om ingen vill kännas vid det.

    Sedan finns det, utifrån Johanssons repressiva synsätt, en logik i resonemanget. Staffskalorna skall skärpas både i form av fler brott med fängelsepåföljd och längre strafftider, förtidsfrigivning skall inskränkas och fängelse skall utdömas längre ned i åldrarna. Om detta är hela det politiska spektrat – i retoriken – från socialdemokrater till sverigedemokrater rörande överens. Så visst om detta skall genomföras lär det nog behövas fler fängelseplatser …

    1. Nej, det kommer nog ändå inte att behövas eftersom antalet straffade hela tiden sjunker genom att brottsligheten minskar. All våldsbrottslighet har minskat över tid sen 1990-talet även om antalet anmälda sexbrott har ökat kraftigt under senare år på grund av förändrad lagstiftning och ökad anmälningsbenägenhet..De två senaste åren har det också varit en viss ökning av antalet mord, men innan dess har det varit en stabil minskning under lång tid. Egendomsbrottsligheten (stöld, inbrott etc) har minskat ännu mer än våldsbrottsligheten.

Kommentarer inaktiverade.