I Göteborg minskar brottsligheten

Del 2 av 7 i serien Göteborg - staden annorlunda

I Sverige står antalet anmälda brott per 100 000 invånare still. I Göteborg minskar antalet anmälda brott rejält. Något som troligen också tyder på att den reella brottsligheten minskat. Sen 2015 har den anmälda brottsligheten i Göteborg sjunkit som en sten och trots att Göteborg är en storstad var den anmälda brottsligheten i Göteborg bara något högre än den anmälda brottsligheten i hela landet.

Den anmälda brottsligheten per 100 000 invånare är och har nästan alltid varit lägre i Göteborg än i Malmö och Stockholm. I Göteborg har det dock varit en stadig minskning från en topp 2001-2002 (ett resultat av Göteborgshändelserna i samband med EU-toppmötet och US-amerikanskt presidentbesök) medan det i Stockholm varit en ökning sen dess.I Malmö var det en ökning fram till 2010 men därefter har antalet anmälda brott per 100 000 invånare rejält där. Jämfört med mitten på 1990-talet har den anmälda brottsligheten i Göteborg legat still medan den ökat i Stockholm och minskat i Malmö. Göteborg är dock över tid klart avvikande med den lägsta anmälda brottsligheten av de tre storstäderna.

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Huvuddelen av minskningen när det gäller anmälda brott skedde i de två stadsdelsnämndsområden som har flest anmälda brott per 100 000 invånare, Centrum och Majorna-Linné. Den anmälda brottsligheten har dock minskat i samtliga stadsdelar.

Anmälda brott per 100 000 invånare år 2017, stadsdelsnämndsområde, antal

Centrum, 36 745
Majorna-Linné, 17 793
Lundby, 15 719
Östra Göteborg, 14 533
Angered, 12 078
Askim-Frölunda-Högsbo, 11 533
Norra Hisingen, 10 815
Örgryte-Härlanda, 10 433
Västra Hisingen, 9 011
Västra Göteborg, 7 444

De anmälda misshandelsbrotten har minskat över tid, men inte sen 2013. Antalet anmälda sexualbrott har ökat i landet, men inte i Göteborg. Ett brott som fått ett minskat antal anmälningar under senare år i Göteborg är vapenbrott medan de anmälda bostadsinbrotten minskade rejält fram till 1998 så att Göteborg idag har färre bostadsinbrott per 100 000 invånare än de två andra stora svenska städerna. För vapenbrott gäller att Göteborg idag har färre vapenbrott än de andra två städerna efter att i många år legat på samma nivå.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Vidare har antalet skjutvapenmord och skjutningar minskat kraftigt i Göteborg sen 2013.

Series Navigation<< Sexualbrott ovanligare i GöteborgIndustristaden där Sverigedemokraterna saknar stöd >>
Advertisements

One Reply to “I Göteborg minskar brottsligheten”

  1. ”Något som troligen också tyder på att den reella brottsligheten minskat.”

    Så kan man se det. Ett annat sätt att tolka siffrorna skulle kunna att benägenheten att anmäla, av någon anledning, är mindre i Göteborg. Benägenheten att anmäla handlar om tilltron till polis, domstolar och sociala myndigheter eller vad det nu kan vara. Om man vet att en anmälan inte leder nånvart skiter man i att anmäla särskilt om man vet att delar av utredningen kan vara kränkande. T.ex. kvinnor som utsätts för sexualbrott behandlas på ett sådant sätt där det nästan är tveksamt om vem som är gärningsman och brottsoffer.

    Tar du inbrott som ett annat exempel, där uppklarandeandelen är nästan obefintlig, är enda anledningen att anmäla att kunna få ut på försäkringen. Har du inga eller dåliga försäkringar ger du fan i att anmäla, så enkelt är det. Människor i utsatta områden har sannolikt ett mycket sämre försäkringsskydd än de i välbärgade område. Nog påverkar sånt här statistiken.

    Statistik över olika samhällsfenomen är alltid svår att tolka. Brottslighet är inget undantag.

Kommentarer inaktiverade.