Oärligt och okunnigt om narkotikabrottslighet

Göteborgs-Posten har idag en stort uppslagen artikel om narkotikabrottslighet. I artikeln är Erik Nord oärlig och GP-journalisten Hampus Dorian uppvisar okunnighet. När Erik Nord hävdar att narkotikabrottsligheten ökar så är sanningen att det mesta tyder på att den inte ökar. Han är helt enkelt oärlig i förhållande till fakta, men sannolikt tror han att narkotikabruket ökar. Det finns dock inga tecken på att så är fallet.

Hampus Dorian är i sin tur okunnig alternativt slarvig. Han borde veta att det inte finns någon forskning, undersökning eller statistik som visar att narkotikabrottsligheten ökar-´. vet han inte det så är han okunnig. Om han vet det och inte ifrågasätter Nords uttalande så är han en slarvig alternativt oärlig och dålig journalist.

För att se hur narkotikabrottsligheten verkligen utvecklar sig måste vi se på helt andra undersökningar och data än antalet anmälda narkotikabrott. Användandet av narkotika kartläggs av CAN och Folkhälsomyndigheten. Cannabisanvändningen uppvisar ingen egentlig ökning sen 2009 och en marginell ökning sen 2004. Bland unga tycks bruket ha minskat något sen år 2000.

Jag har inga problem med restan av Erik Nords uttalanden. De inriktar sig på de gäng och individer som ingår i grupperingar som deltagit i olika skottlossningar och konflikter. Det betyder att de inriktar sig på förortsgäng som i huvudsak står för gatulangningen av cannabis, tramadol och kokain, men inte bryr sig om de gäng som främst lever på amfetamin eller de som är grossister. De som langar amfetamin säljer också cannabis så det är bara en del av cannabisförsörjningen polisen bryr sig om. På grund av detta framstår kokain och tramadol som vanligare än det är och amfetamin som ovanligare. Det finns inget som tyder på att kokain används av fler än som använder amfetamin. Det finns inget som tyder på att kokain är vanligare än amfetamin vilket påstås i GP. Tramadol har blivit vanligare och det är välkänt att bl.a. Alikhan-nätverket i Angered sysslar med langning av tramadol. Antalet beslag ger ett visst hum om vilken typ av narkotika som är vanligast.

Vi kan se att cannabis är den överlägset vanligaste narkotikan följt av narkotikaklassade läkemedel (tramadol och benzodiazepiner ingår bland dem) och amfetamin. Kokain har blivit vanligare och amfetamin ovanligare (men det kan också vara en synvilla beroende på hur polisen arbetar, för även antalet beslag styrs i huvudsak av hur polisen och tullen arbetar). Heroin är mycket ovanligt.

När det gäller att den anmälda narkotikabrottsligheten ökar så handlar det främst om polisens arbete. Väljer de att kontrollera fler ungdomar blir brotten fler. Genom att antalet skjutningar minskat mycket kraftigt i Göteborg så har polisen fått mycket mer tid att ägna sig åt att kontrollera ungdomar. Det ger ökat antal narkotikabrott, framförallt eget bruk och innehav. Det sista året med många skjutningar var 2015. Mellan år 2000 och 2010 ökade antalet anmälda narkotikabrott stadigt. Mellan 2010 och 2015 ökade inte antalet anmälda narkotikabrott överhuvudtaget. Därefter har de ökat på grund av att polisen lagt mer tid på detta. Antalet anmälningar har ingenting med den verkliga narkotikabrottsligheten att göra. Det mesta anmäls aldrig och hur mycket som anmäls beror enbart på hur polisen väljer att arbeta.

Antalet anmälda narkotikabrott kan dessutom öka vissa år, men i förhållande till befolkningen kan det ändå var en minskning av den anmälda narkotikabrottsligheten.

Läs mer:

Advertisements