Sverigedemokraterna har starkare stöd bland europeiska invandrare

Del 1 av 1 i serien Göteborg, valet och SD

Göteborg, valet och SD
  • Sverigedemokraterna har starkare stöd bland europeiska invandrare

I det svenska valet fick Sverigedemokraterna stöd av 17 % av väljarna. Bland invandrare från Norden fick de stöd från 36 % och bland invandrare från Europa från 22%. En majoritet av invandrarna från Norden är från Finland. Uppgifterna om stödet i olika grupper kommer från VALU, SVT:s vallokalsundersökning.

De flesta av invandrarna från Finland är också finnar, dvs finskspråkiga, och kom hit för att arbeta i industrin. De har alltid hört till de mest utsatta i det svenska samhället och alltid hört till de fattigaste. Detta gör att de direkt påverkas av senare invandring. Finnar har haft större anledning att känna sig trängda när det kommer andra människor som konkurrerar om samma arbeten och bostäder.

Även bland invandrare från Europa har Sverigedemokraterna ett högre stöd än bland befolkningen som helhet. Detta stöd kommer med stor sannolikhet i stor utsträckning från invandrare med ursprung i de gamla kommuniststaterna, dvs personer från Polen, Ungern, Ryssland osv. Bland jugoslaverna (en av de största invandrargrupperna i Sverige i sällskap med finländare, personer från Irak och personer från Syrien) finns det sannolikt en uppdelning där kroater i större utsträckning kan antas ge stöd till Sverigedemokraterna än andra nationaliteter från Jugoslavien. En inte obetydlig grupp bland de kroater som kom för att arbeta i Sverige från Jugoslavien på 1960-talet var redan då sympatisörer med fascistiska organisationer som Ustasja.

Jag har också tittat på om det går att se nåt samband i Göteborg mellan områden med hög andel finländsk befolkning och hög andel röstning på SD. Det går inte att se något sådant mönster även om det finns ett samband mellan stadsdelar med hög andel finlandsfödda samtidigt som det är förhållandevis låg andel andra invandrare och högt stöd för SD. Typexempel på sådana områden i Göteborg är Agnesberg, norra delarna av Backa (går under olika namn i olika sammanhang och består av flera områden, såsom Blå Staden, Skälltorp, Selma, Backadalen, Bäckebol vilket är namn som delvis används om delvis samma områden i olika sammanhang) och Tuve (Glöstorp, Norumshöjd). Det är inte förekomsten av en hög andel finskfödda i dessa stadsdelar som ger ett högt stöd för Sverigedemokraterna. I Göteborg går det alltså inte att se ett samband mellan hög andel finska invandrare och högt stöd för SD.

Andel finskfödd befolkning i Göteborg, primärområden, andel, stadsdelnämndsområde

Agnesberg, 4,8 %, Angered
Linnarhult, 3,8 %, Angered
Gårdsten, 3,5 %, Angered
Tuve, 2,9 %, Norra Hisingen
Angered C, 2,8 %, Angered
Gunnilse, 2,5 %, Angered
Svartedalen, 2,4 %, Västra Hisingen
Rannebergen, 2,3 %, Angered
Skälltorp, 2,0 %, Norra Hisingen
Lövgärdet, 2,0 %, Angered

Linnarhult och Gunnilse är områden med i huvudsak villabebyggelse som ligger tätt intill de övriga områden i Angered. De har låg andel invandrare. Skälltorp är norra delen av Backa.

Andel röster på SD i Göteborg, primärområden, andel, stadsdelnämndsområde (landsbygdsdistrikt undantagna)

Amhult-Arendal, 25,8 %, Västra Hisingen
Kärra V, 25,5 % Norra Hisingen
Kärra S, 24,6 % Norra Hisingen
Järnbrott Östra, 24,0 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Pilegården, 23,3 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Tofta, 22,8 %, Askim-Frölunda-Högsbo
Tynnered östra, 22,6 %, Västra Göteborg
Torslanda, 22,6 %, Västra Hisingen
Torslanda torg, 22,3%, Västra Hisingen
Agnesberg, 22,1%, Angered

Amhult-Arendal ligger i Torslanda vilket gör Torslanda och Kärra till SD:s starkaste stadsdelar. Ingen av dessa stadsdelar hör till de fattigare i Göteborg men de hör inte heller till de rikaste. Om landsbygdsområden hade tagits med hade de utgjort huvuddelen av SD:s starkaste områden i Göteborg. De ligger företrädesvis i stadsdelsnämndsområdena Angered, Norra Hisingen och Västra Hisingen. Förutom Agnesberg har de andra områden där SD är starka (gäller även landsbygdsområdena) låg andel invandrare. Tofta är området med Käppen och Kommandobryggorna mellan Frölunda Torg och Järnbrott.

Danska och norska invandrare är förhållandevis många i Göteborg, men betydligt färre än de finländska. Det går inte att göra en motsvarande undersökningen bland dem som den jag gjort med finländare och bostadsområden. Danskar och norrmän är sannolikt betydligt mer heterogena socialt och klassmässigt än finländarna. De bor också mer utspritt och blandat än finländarna.

Advertisements