Bra om Hans Rosling och vikten av en korrekt verklighetsbeskrivning

Korrekta fakta är A och O när verkligheten ska beskrivas. Det är också nödvändigt för att vi ska veta som vad som behöver göras för att åtgärda problem. Därför har Hans Rosling och hans arbete varit viktigt. Han har fokuserat på hur verkligheten faktiskt ser ut och inte på hur vi tror att verkligheten ser ut. Det är också min inställning till världen. Det är därför jag skriver så mycket om brottslighet och om invandring. För det är få andra områden där det förekommer så mycket fördomar felaktiga uppgifter och lögner som det gör kring brottslighet och kring invandring. Ett sådant område är dock också fiske vilket jag också skriver mycket om, men på en separat blogg.

I Aftonbladet Kultur har Staffan Landin skrivit en bra artikel som svar på ett angrepp från Åsa Linderborg mot Hans Rosling. Han menar att de som kritiserar Rosling total missuppfattat hans budskap:

Kritiken missar poängen med Roslings budskap. Det är inte att allt alltid blir bättre, utan att bilden av verkligheten måste utgå från fakta.

Användningen av den kunskapen är något annat; gör vi rätt eller fel, är status quo det bästa tänkbara eller kan saker vara annorlunda, löser tillväxten allt eller är genomgripande ekonomiska reformer akuta? Det är frågor som boken inte ens försöker svara på och det är själva poängen. Det är ingen slump att Factfulness saknar orsakssamband.

Det Linderborg kritiserar är hennes motståndares tolkning av verkligheten boken beskriver; den nyliberala inställningen att en fri marknad och ekonomisk tillväxt kommer lösa alla problem.

När huvudpoängen med Factfulness är att vi i högre grad måste kunna skilja på förståelsen av verkligheten och åsikterna om verkligheten, är det ironiskt att det är just detta som kritikerna misslyckas med.

[…]

Verkligheten är inte nyliberal eller socialistisk. Den bara är. Och korrekt brottsstatistik är inte till för att lugna massorna medan socialistiska miljö­partister islamiserar Sverige.

[…]

Att samtidigt kunna se framstegen måste inte betyda att vi blundar för samtidsproblem, eller att rädslan för framtida hot inte är verklig. Men det gör det lättare att bearbeta rädslan och lösa problem.

Vi måste bli bättre på att hålla flera bollar i luften – Roslings mest återkommande och numer uttjatade metafor. Vi behöver mer Factfulness i det offentliga samtalet. Vänstern behöver mer, inte mindre, Hans Rosling.

Att beskriva verkligheten korrekt är mycket viktigt. Fakta är viktiga. Det är det son är så bar med Rosling. Han gör det och vill att vi andra också ska göra det. Korrekta uppgifter om verkligheten är det enda som kan ligga till grund för korrekta åtgärder och fakta ger oss en möjlighet att diskutera korrekta åtgärder. Så tycker jag och så tycker Staffan Landin.

Advertisements

One Reply to “Bra om Hans Rosling och vikten av en korrekt verklighetsbeskrivning”

 1. Varken Svensson eller Landin tycks orka hålla flera bollar i luften samtidigt som de efterlyser denna egenskap hos andra. Att söka basera sina ståndpunkter så långt möjligt på fakta är särskilt viktigt för de som ifrågasätter den rådande världsordningen, så långt kan vi alla hålla med Rosling, Landin och Svensson.

  Men all kritik mot Rosling handlar inte om hur andra använder hans val av fakta eller reagerar på bristen av orsaksanalys. Den handlar också om att vissa fakta förbigås. Det är väl det Linderborg är inne på när hon skriver:

  ”Det finns absolut ingenting som styrker Roslings påstående att jorden lätt som en plätt klarar både välstånd och en befolkningsökning på tre miljarder invånare fram till 2050. Den uträkningen är helt enkelt mer önsketänkande än vetenskap, som Christian Berggren, professor emeritus industriell organisation vid Linköpings universitet, påpekade i Agenda (SVT 7 okt).”

  I Lärarförbundets tiding Grundskolan intervjuas Anna Rosling Rönnlund, medförfattare till boken Factfulness. Hon förstår kritiken mot at boken tar för lätt på klimatfrågan. Hon förklara det med att Hans Roslings bakgrund är folkhälsa. ”För att vara folkhälsoprofessor pratade han rätt mycket om miljö”. Vidare menar hon att folk vet mycket om klimatförändringarna och att hon och medförfattarna ”Pratar helst om de områden där folk tenderar att ha fel”.

  Det kan synas gott nog. Men det är också ett faktum att den samlade miljöbelastningen med artutrotning och näringsfattigare matjordar för att ta andra lika viktiga exempel som klimatet är sammanbunden med den förbättrade folkhälsan. En del handlar om förbättrade villkor för kvinnor men annat om materiell tillväxt på bekostnad av ökad samlad miljöbelastning.

  Det förtar inte vikten av att några ägnar sig åt att belysa att vanliga föreställningar om brottslighet, folkhälsa etc inte är riktiga. Likafullt är det som Linderborg påstår att Rosling framfört om att klara välståndsökning och befolkningsökning fram till 2050 manipulation av fakta snarare än något annat om man inte vill förvränga välståndsbegreppet till något fritt svävande utanför ekologiska realiteter.

Kommentarer inaktiverade.