Bra om Hans Rosling och vikten av en korrekt verklighetsbeskrivning

Korrekta fakta är A och O när verkligheten ska beskrivas. Det är också nödvändigt för att vi ska veta som vad som behöver göras för att åtgärda problem. Därför har Hans Rosling och hans arbete varit viktigt. Han har fokuserat på hur verkligheten faktiskt ser ut och inte på hur vi tror att verkligheten ser ut. Det är också min inställning till världen. Det är därför jag skriver så mycket om brottslighet och om invandring. För det är få andra områden där det förekommer så mycket fördomar felaktiga uppgifter och lögner som det gör kring brottslighet och kring invandring. Ett sådant område är dock också fiske vilket jag också skriver mycket om, men på en separat blogg.

I Aftonbladet Kultur har Staffan Landin skrivit en bra artikel som svar på ett angrepp från Åsa Linderborg mot Hans Rosling. Han menar att de som kritiserar Rosling total missuppfattat hans budskap:

Kritiken missar poängen med Roslings budskap. Det är inte att allt alltid blir bättre, utan att bilden av verkligheten måste utgå från fakta.

Användningen av den kunskapen är något annat; gör vi rätt eller fel, är status quo det bästa tänkbara eller kan saker vara annorlunda, löser tillväxten allt eller är genomgripande ekonomiska reformer akuta? Det är frågor som boken inte ens försöker svara på och det är själva poängen. Det är ingen slump att Factfulness saknar orsakssamband.

Det Linderborg kritiserar är hennes motståndares tolkning av verkligheten boken beskriver; den nyliberala inställningen att en fri marknad och ekonomisk tillväxt kommer lösa alla problem.

När huvudpoängen med Factfulness är att vi i högre grad måste kunna skilja på förståelsen av verkligheten och åsikterna om verkligheten, är det ironiskt att det är just detta som kritikerna misslyckas med.

[…]

Verkligheten är inte nyliberal eller socialistisk. Den bara är. Och korrekt brottsstatistik är inte till för att lugna massorna medan socialistiska miljö­partister islamiserar Sverige.

[…]

Att samtidigt kunna se framstegen måste inte betyda att vi blundar för samtidsproblem, eller att rädslan för framtida hot inte är verklig. Men det gör det lättare att bearbeta rädslan och lösa problem.

Vi måste bli bättre på att hålla flera bollar i luften – Roslings mest återkommande och numer uttjatade metafor. Vi behöver mer Factfulness i det offentliga samtalet. Vänstern behöver mer, inte mindre, Hans Rosling.

Att beskriva verkligheten korrekt är mycket viktigt. Fakta är viktiga. Det är det son är så bar med Rosling. Han gör det och vill att vi andra också ska göra det. Korrekta uppgifter om verkligheten är det enda som kan ligga till grund för korrekta åtgärder och fakta ger oss en möjlighet att diskutera korrekta åtgärder. Så tycker jag och så tycker Staffan Landin.

Advertisements