Bryggerier i Göteborg

I en stort uppslagen artikel om den så kallade bryggeriboomen i Göteborg påstås de att antalet bryggerier är större än på mycket länge. Det framstår som om Göteborg skulle vara helt nerlusat med bryggerier. Det är på ett sätt riktigt för efter 1972 fanns det under lång tid (fram till 1995) bara ett bryggeri i Göteborg. Men det finns faktiskt inte så många bryggerier i Göteborg som det kan verka. De är dessutom väldigt få och små i jämförelse med läget i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Artikeln i GP förefaller faktiskt lite överdriven och pompös. Dessutom delvis felaktig. Göteborg faktiskt fortfarande en stad helt dominerad av industri. Därvidlag är det ingen skillnad från 1980-talet. Det är därför Göteborg idag är Sveriges ekonomiska motor. Ahlafors ligger visserligen närmare Kungälv än Göteborg, men det ligger inte nära Kungälv som han påstår. Lyckholms bryggeribyggnad är inte heller riven. Men när det gäller ölutbudet så har förstås artikelförfattaren rätt. Men på svartklubbarna fanns det sällan flaskor, det var mest burkar.

På Ölfrämjandets hemsida listas 14 aktiva bryggerier i Göteborg (inklusive Öckerö, Mölndal, Mölnlycke, Lerum och Partille) samt ytterligare 9 företag som låter tillverkar sitt öl på andra bryggerier. Av de som listas som egna bryggerier är dessutom en två-tre stycken mer att betrakta som pubar eller restauranger med ett mini-bryggeri. Ytterst få är kommersiella bryggerier och de flesta kommer troligen att dö med sina grundare. Det handlar mer om hobbies och fritidsintressen än om bryggeriverksamhet. Ett par företag som är med i Gothenburg Brewers Guild finns inte med på ölfrämjandets lista, Lycke Bryggeri, Odd Island (Fjärås) och Sad Robot. En av medlemmarna i bryggerigillet är dessutom ett företag (Mohawk) som inte är baserat i Göteborg även om det kanske startats av en göteborgare i GÖteborg en gång i tiden. I närheten av Göteborg finns också Ahlafors Bryggerier.

De bryggerier som kan betraktas som kommersiella och som säljer öl till marknaden i lite större utsträckning är få, 5-6 stycken:

Bryggeri, omsättning, MSEK 2017, antal anställda

Poppels Bryggeri AB, 33, 12
Dugges Bryggeri AB, 30, 12
Rådanäs Bryggeri AB, 16, 7
Göteborgs Nya Bryggeri AB, 13, 4
Ocean Brewery AB, 9, 5, (Oceanbryggeriet)
Vega Bryggeri AB, 3, 4
Spike Brewery AB, 2, 0
Hönöbryggeriet AB, 1, 2
Ahlafors Bryggerier AB, 1, 1

Stigbergets Bryggeri AB som blev aktiebolag 2017 redovisade ingen omsättning.

Två Feta Grisar AB startades 2016 och visade marginell omsättning år 2017. Verksamheten kanske istället bedrivs i Två Feta Grisar Ek.för., men omsättningssiffror för ekonomiska föreningar är inte offentliga.

Spike Brewery AB gick med stor förlust, nästan lika stor som omsättningen så det är väl tveksamt om bolaget borde vara med på listan. Detta är ändå en förbättring jämfört med tidigare år då förlusterna var mycket större än omsättningen.

Göteborgs Nya Bryggeri AB som bedriver sin verksamhet i en del av Pripps gamla bryggeri i Högsbo uppvisar inte heller någon större lönsamhet. Ola Jonsson som är delägare i Göteborgs Nya Bryggeri AB äger också Grebbestads Bryggeri AB som har sitt huvudkontor i Göteborg, men inte brygger i staden. En annan intressent i Göteborgs Nya Bryggeri AB är Mats Lennart Enegren som bär samma efternamn som den man som på 1800-talet grundade Majornas bryggeri, också kallat Enegrens. Om de är släkt eller inte är okänt.

De göteborgska bryggeriföretag som är medlemmar i intresseorganisationen Sveriges Bryggerier är Dugges Bryggeri AB, Electric Nurse (Brewtrade Sweden AB, brygger sitt öl hos Dugges och har ägarkoppling dit), Göteborgs Nya Bryggeri AB, Poppels Bryggeri AB, Rådanäs Bryggeri AB, och West Coast Bryggeri.

Sveriges Oberoende Småbryggerier är enbart Ahlafors Bryggerier AB och Poppels Bryggeri AB medlem.

I jämförelse med situationen för lite mer än 100 år sen, slutet av 1800-talet, så finns det väldigt få bryggerier i dagens Göteborgsområde och de är dessutom väldigt små. I början av 1880-talet fanns det cirka 800 anställda vid bryggerierna i Göteborg och vid sekelskiftet 1900 cirka 1000. De största företagen vid sekelskiftet 1900 var Carnegies PorterbryggeriJ.W. Lyckholm & CoJ.A. Pripp & Son (inkl.Eriksberg och Emeliedal), Münchenbryggeriet (inkl. Brage och Burgården) och Bryggeri AB Kronan.

Andra bryggerier på 1800-talet var Lorentz Svenssons bryggeri (från 1838 Roempkes bryggeri), Oscarsdal (Sven Svenssons bryggeri) och Greigs bryggeri (från 1829 Börjessons bryggeri), Stigbergets Bryggeri, Bryggeriet Viken, Skårs bryggeri, Lilla Gubbero Bryggeri, Wessmans bryggeri, Rasch & Co – Göteborgs Bryggeri, Norlund & Holmgren, Sannalidens bryggeri, Silverkällans bryggeri och Lorénska bryggeriet.

Advertisements