Knarket i Sverige – narkotikaklassade läkemedel

Del 7 av 7 i serien Knarket i Sverige

Narkotikaklassade läkemedel tillverkas legalt inom läkemedelsindustrin i hela världen. Bruket och missbruket utgör ett globalt och omfattande samhällsproblem. I Sverige har det skett en omfattande ökning av den illegala handeln med narkotiska läkemedel under de seanste decennierna.

Trenden har visat på långsiktiga ökningar där i genomsnitt över en miljon narkotikaklassade tabletter tas i beslag varje år, vilket gör gruppen till den näst största narkotikaproblemet i Sverige efter cannabis. Inget tyder enligt Tullverket heller på att den illegala handeln med narkotiska läkemedel kommer att minska. Under 2015 beslagtogs nära 1,5 miljoner narkotikaklassade tabletter. En så omfattande mängd hade då aldrig tidigare tagits i beslag under ett år i Sverige.

Ökningen av narkotiska läkemedel är enligt Tullverkets rapport starkt förknippad med ett utbrett blandmissbruk och hög tillgänglighet på internet. Missbruket återfinns i alla åldrar och samhällsgrupper och är i hög utsträckning förekommande även utanför de för polisen vanligen kända brukargrupperna. Genom den omfattande nätförsäljningen är utbudet av olika preparat brett och förekomsten spridd i hela landet. Narkotiska läkemedel, enskilt eller i kombination med cannabis och/eller alkohol anses enligt Tullverkets rapport om narkotikan i Sverige utgöra en startpunkt för många unga personers framtida missbruk.

Bensodiazepiner (lugnande) utgör den största gruppen av narkotiska läkemedel som finns tillgängligt på den illegala marknaden och polisens beslag av bensodiazepiner fördubblades under 2015 jämfört med två år tidigare. I vissa delar av landet noteras en ökning av insmugglade Xanorstavar (alprazolam), från bland annat forna Jugoslavien. Andra typer av morfinliknande smärtstillande medel (opioider) som oxikodon och tramadol är vidare vanligt förekommande. Större mängder smugglas från länder som Frankrike (buprenorfin) och Thailand (tramadol). Metadon smugglas bland annat från Mellanöstern, ofta från Iran.

Bensodiazepiner utgör ofta en grund i ett blandmissbruk och särskilt allvarligt är det när starka syntetiska opioider brukas tillsammans med bensodiazepiner. Det är mycket vanligt med flera påvisade substanser i de narkotikarelaterade dödsfallen och inslaget av olika narkotiska läkemedel är stort. Den vanligaste kombinationen är opioider och bensodiazepiner.

Narkotikaklassade läkemedel har enligt Tullverkets rapport i vissa delar av landet ersatt heroinhandeln och flera europeiska länder rapporterar samma utveckling. Buprenorfinpreparaten gjorde sitt intåg i Sverige i mitten av 2000-talet och ökade tillgängligheten av opiatersättning. Det förde även med sig möjligheten för fler missbrukare att delta i substitutionsprogram. Utvecklingen har vidare medfört en ökning av narkotikaklassade läkemedel som är lagligt förskrivna börjat säljas på missbruksmarknaden. Buprenorfin som delas ut på beroendeenheter säljs vidare till andra missbrukare och utgör på vissa håll i landet ett påtagligt problem. Polisens uppfattning är vidare att unga personer idag inleder sitt opiatmissbruk med olika typer av lagliga läkemedel, som är tänkt för behandling av opiatberoende. Vid sidan om försäljningen av lagligt utskrivna medel förekommer uppgifter om en relativt omfattande införsel/smuggling.

Series Navigation<< Knarket i Sverige – nya psykoaktiva substanser
Advertisements