Rasism, tiggare och varför Liedman både har rätt och fel

I en ledare i ETC Göteborg skriver Sven-Erik Liedman om rasism, synen på det främmande och hur vi reagerar och borde reagera inför det. Budskapet är bra, rätt och riktigt. Det är en läsvärd ledare. Men problemet är att ledarens argumentation har dåligt stöd i verkligheten, i empirin.

Rasism och avståndstagande från det främmande har faktiskt inte blivit speciellt mycket vanligare. Ungefär 20 % av de som bor i Sverige har alltid haft den typen av åsikter. Även på 1970-talet. Skillnaden är att det uttrycks öppnare och tydligare idag än exempelvis på 1980-talet. På det området är det som 1930-talet vore tillbaks.

Synen på flyktinginvandring har dock inte förändrats nämnvärt jämfört med 2002. Den positiva synen på att ta emot fler flyktingar ökade emellertid rejält mellan 2002 och 2015 för att därefter minska igen efter den stora flyktingvågen 2015. Synen på arbetskraftsinvandring har dock bara blivit allt mer positiv sen 2002 (med en liten svacka år 2016 efter den stora flyktingvågen). Jämfört med 1990 har opinionen gentemot flyktingar blivit mer positiv.

Idag finns ett parti som organiserar människor utifrån rasism istället för att de fördomsfulla och rasistiska organiserar sig klassmässigt ihop med de som invandrat. Det gör att det blivit lättare att visa denna typ av åsikter offentligt. Det har blivit lättare att trakassera folk utifrån rasism och fördomar. Men fördomsfullheten och fördomarna har inte på något sätt ökat epidemiskt. Fortfarande har en överväldigande majoritet i Sverige inte rasistiska åsikter.

Sen tror Liedman också att tiggarna mobbats iväg från Sverige. Det är en total missuppfattning om vad som hänt. Det som hänt är helt andra saker. En del tiggare har varit här längre än 3 år och kunnat visa att de kan försörja sig. Andra har fått riktiga jobb. De har kommit in i de svenska socialförsäkringssystemet, deras barn har rätt till skolgång och de kan börja läsa svenska för invandrare. De behöver inte längre tigga.

Det andra som hänt är att vi alla har färre mynt idag. I och med myntreformen så slutade många använda kontanter. Vi går inte längre omkring med lösa mynt eller sedlar och har därför inget att skänka bort. Det har därför blivit mer olönsamt att tigga. Istället har en del av de som förut tiggde istället fokuserat på insamling av tomglas och skrot som de kan sälja.

Liedman har rätt i sin beskrivning av Sverigedemokraterna (SD) och deras problem med att förklara vad de menar med svenskhet. Han har rätt när han säger att SD är farligare än 1990-talets Ny Demokrati.

Advertisements

2 Replies to “Rasism, tiggare och varför Liedman både har rätt och fel”

  1. ”Skillnaden är att det uttrycks öppnare och tydligare idag än exempelvis på 1980-talet. ”

    Och det är en gigantisk och katastrofal skillnad. Att andelen personer, enligt undersökningar, med rasistiska åsikter är tämligen konstant spelar i detta avseende en högst begränsad roll. Idag har vi ett parti, med grumligt rasistiskt tankegods, som i olika avseenden i princip dominerar övriga partiers förhållningssätt. Det mesta handlar om att positionera sig i förhållande till partiet med de grumliga åsikterna medan mycket lite handlar om den egna politiken. Situationen är tragisk och de som till äventyrs driver tesen att partiet med det grumliga tänkandet inte har något inflytande bör nog fundera över vilken planet de befinner sig på. Varje annat parti, möjligen vänsterpartiet undantaget, har under de senaste åren tagit betydande steg i främlingsfientlig riktning vilket i sig underblåser rasistiska tänkesätt utan att de som driver denna utveckling på något sätt är rasister själva.

  2. Tack vare din länk tittade jag in på ETC, de sjunker djupare och djupare ner i en slags självbespeglande Malena Ernman-träsk. Vilken sanslös smörja! De tycker alltså att statsnyheterna ska berätta klimatsagor varje dag. Haha.. det räcker alltså inte med varannan? Som nu ?

Kommentarer inaktiverade.