Gängland Stockholm – Täby

Del 24 av 28 i serien Gangland Sverige

När det gäller Täby kan vi konstatera att inte ens polisen anser att där finns några kriminella nätverk som håller ihop det sätt kan anses nödvändigt för att kunna se dem som kriminella organisationer. Det finns uppenbart kontaktytor mellan kriminella personer i och från Täby men ingen organisering eller gemensam brottslighet annat än tillfälligt verkar existera. Polisen kallar de lösa kretsarna i Täby för brun grupp respektive grön grupp. Personerna i brun grupp tycks generellt vara inblandade i grövre brottslighet än personerna i grön grupp.

Trots att det enligt polisen inte finns några nätverk i Täby som kan kallas organiserade behandlar media de två grupperna i Täby som fullfjädrade kriminella nätverk. Det är oseriöst. Samtliga personer som utpekas av Expressen med namn och att de skulle vara ledargestalter förnekar att de är nån typ av ledare och en av dem hävdar att uppgifterna är osanna. Att det finns ett inslag av släktskap bland personer i brun grupp kan dock sannolikt ses som att det finns ett embryo till kriminell organisering i det som kallas brun grupp. I media verkar också det som om en del av de som i detta sammanhang kallas brun grupp också kallas för Märstanätverket. I alla fall är en del utpekade personer  ibland också utpekade som tillhörande Märstanätverket. Media tycks vara oense om geografiska hemhörigheten hos detta eventuellt inte existerande kriminella nätverk.

Av Expressen utpekas Hakim Dali, Sami Dali och Adrian Rodriguez Cadiz som ledarfigurer i brun grupp. Alla tre förnekar att de skulle ha någon sådan roll och Sami Dali menar att uppgifterna är helt felaktiga. Adriano Rodriguez Cadiz, åtalades för mord på två personer i Upplands Väsby den 14 november 2017. Han frikändes. De mördade männen sköts med kort mellanrum och utredningen visar att det är med samma vapen. Vapnet har inte hittats. De skjutna männen kände varandra och de var bekanta med Adriano Rodriguez som under utredningen konsekvent nekade till att ha utfört brotten.

När det gällde ett av morden bestod bevisningen av iakttagelser av vittnen, bl.a. en person som sagt sig ha sett Adriano Rodriguez skjuta den dödade personen. Flera omständigheter har gjort att vittnesuppgifterna värderats med försiktighet. En sådan är att några av dem har tagit bort föremål från brottsplatsen. Vittnena har också varit påverkade av alkohol eller droger vid tillfället. Uppgifterna från den som ska ha sett skjutningen stämmer inte heller med polisens utredning.

Beträffande det andra mordet var bevisningen att spår av blod från den avlidne hittades i en bil som 39-åringen färdats i. 39-åringen har förklarat det med att blodet kommit dit efter att han hittat den avlidne död. Den förklaringen har inte motbevisats.

– För att någon ska kunna dömas för ett brott får det inte finnas några rimliga tvivel om vem som är gärningsman. Sådana tvivel finns i det här fallet sa rådmannen Thomas Ericsson i en kommentar till den frikännande domen.

Adriano Rodriguez Cadiz är dock tidigare dömd för bl.a. misshandel, grovt vapenbrott och olaga hot.

Hakim Dali dömdes 2016 till fängelse i ett år och två månader för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Han har tidigare också dömts för grov misshandel, misshandel och stöld ihop med andra personer som sägs tillhöra brun grupp, vilket troligen är brodern Sami Dali då denne dömts för exakt samma brott och till exakt samma brott. Detta bevisar dock inte på något sätt förekomsten av ett kriminellt nätverk.

En annan person som påstås tillhöra brun grupp i Täby, Andreas Leiva Parra, har dömts för vållande till annans död för att ha skjutit sin flickvän i ansiktet. Han dömdes också nyligen till 18 års fängelse för mord på en ledare i Bredängsnätverket.

Av de som utpekas som tillhörande brun grupp finns en man, född 1990, som dömts för mened, grov misshandel, utpressning och narkotikabrott. En man född 1989 har dömts för misshandel och grov misshandel, en man född 1992 för grov misshandel, en man född 1989 har dömts för försök till rån till två års fängelse och en född 1992 för grovt bedrägeri. Övriga personer, 4 stycken, som sägs vara ledare eller medlemmar i brun grupp är bara dömda för småbrott. Det finns i stort sett inget i brottsligheten som tyder på en gemensam brottslighet i organiserad form.

När det gäller det som av polisen kallas grön grupp har ingen person namngivits i media. Beläggen för att det skulle handla om organiserad brottslighet i detta fall är ännu svagare än för brun grupp. I stort sett samtliga som pekas ut som tillhörande grön grupp har dömts för ringa narkotikabrott eller narkotikabrott. Det verkar i de flest fallen handla om innehav för eget bruk. En man född 1984 som utpekas som ledare har dock dömts för medhjälp till narkotikasmuggling till fängelse i ett år och åtta månader. En man född 1992 har dömts till över ett års fängelse för häleri vilket också en man född 1993 dömts för. Den senare mannen är också dömd för våldsamt motstånd och snatteri.

Det finns också flera utpekade medlemmar i grön grupp som dömts för våld mot tjänsteman, hot och förgripelse mot tjänsteman, det gäller en man född 1994 som också dömts för misshandel och narkotikabrott, en man född 1993 som också dömts för ringa vapenbrott, en annan man född 1993, en man född 1990 som år 2017 också dömdes för misshandel. Övriga 6 personer som påstås tillhöra grön grupp har dömts för narkotikabrott och vissa fall för ringa vapenbrott för innehav av tårgas och pepparspray. Det finns inget kring de personer som utpekas som tillhörande grön grupp som kan anses utgör nån form av organiserad brottslighet. Det är möjligt att de umgås och känner varandra, men det krävs mer för att något ska anses vara organiserad brottslighet.

Series Navigation<< Gängland Stockholm – HusbyGängland Värnamo >>
Advertisements