Ökad gruvbrytning nödvändig

Om vi vill ersätta fossildrivna fordon med eldrivna fordon krävs det en massa batterier. Batterier kräver en massa metaller. Exempelvis nickel, litium, kobolt, koppar, vanadin och mangan. Dessutom krävs grafit. För att få fram tillräckligt med metaller krävs ökad gruvbrytning. Sådan gruvbrytning kan ske i välordnade länder med bra miljölagstiftning så väl som bra arbetsmiljö. Eller så kan det ske i länder där barnarbete är vanligt, miljölagstiftningen obefintlig eller icke-fungerande.

Nickel produceras idag främst i Kanada, Indonesien och Nya Kaledonien, kobolt är i huvudsak en biprodukt från de stora koppargruvorna i Kongo och Zambia men även i Ryssland och Australien, mangan produceras främst i Sydafrika, Kina, Australien och Gabon, vanadin i Kina, Ryssland, Sydafrika och Brasilien och litium i Australien, Kina, Chile och Argentina. Arbetsmiljön och miljölagstiftningen är usel eller delvis usel i Kina, Ryssland, Gabon, Kongo, Zambia och Sydafrika.

Att öka gruvproduktionen i välordnade länder är betydligt bättre än att öka produktionen i länder där korruptionen är utbredd, miljölagstiftningen begränsad och invånarnas inflytande svagt eller obefintligt. Att säga nej till gruvbrytning i exempelvis Sverige innebär därmed att miljön på jorden blir sämre, och att folk utan inflytande över sin tillvaro utnyttjas.

Det vettiga och rimliga ur ett klimat- och miljöperspektiv är att öppna gruvor i länder med bra miljölagstiftning, bra livsvillkor, medborgarinflytande och ordnade levnadsförhållanden. Sverige är ett sådant land. I Sverige finns troligen brytvärda fyndigheter av bl.a. vanadin och nickel såväl som av sällsynta jordartsmetaller som behövs för elektronikindustrin. Det är bättre att bryta dessa ämnen i Sverige än i Filippinerna, Indonesien, Kina, Ryssland, Sydafrika och Brasilien.

Vi måste därför som jag ser det vara öppna för utökad gruvbrytning i Sverige och det gäller förstås även på samiska områden. Samernas rättigheter kan i sammanhanget tillgodoses genom att öka den ekonomiska ersättningen till dem för gruvorna. Idag får de ingenting. Den svenska staten får dock en avgift. En avgift som naturligtvis borde höjas.

De metaller som behövs till används idag främst i stålindustrin (mangan, vanadin, kobol, nickel) för att tillverka olika former av specialstål som rostfritt, verktygsstål med mera. Koppar används till elkablar. Men i framtiden behövs dessa metaller framförallt till solceller, vindkraftverk och elbilar. För den vindkraftspark som behövs så måste produktionen öka med 250%, för solceller behöver produktionen öka med 300% och för eldrivna fordon med 1 200%.

Vill vi ha ett klimatvänligare samhälle är ökad gruvbrytning ett måste. Vill vi att den gruvbrytningen ska vara så miljövänlig som möjligt så ska den ske i mer välordnade länder. Därför är det viktigt att acceptera mer gruvbrytning i Sverige. Det är helt enkelt det miljömässigt och klimatmässigt smartaste.

Källa till faktauppgifter: Tidskriften Forskning & Framsteg

Advertisements