Suisse Secrets-läckan – Stefan Cederholm

Ett stor antal dokument har läckt från den schweiziska storbanken Credit Suisse. Det har inneburit att en mängd hemliga bankkonton tillhörande korrupta politiker och statschefer avslöjats. De flesta av dokumenten är dock ganska gamla och personernas konton kan ha avslutats för länge sen. Läs mer…

Sjunkande städer och havsnivåhöjning

ETC har publicerat en artikel som handlar om Jakarta. Detta på grund av att staden Jakarta sjunker mycket fort, med 25 centimeter per år. Ihop med höjningen av havsnivån på grund av klimatförändringar innebär det att staden sannolikt kommer att bli helt översvämmad inom en relativt nära framtid. Läs mer…

Bröllop i Filippinerna

Mitt första besök på tropikasiatiska Filippinerna utgjordes av en veckas mellanlandning 1978, på väg mellan Tokyo och Bangkok. Då lyckades jag pricka in den stora Mayon-vulkanens utbrott, med blixtsnabba lavaströmmar lysande illröda mot den fuktvarma natthimlen. Ett skrämmande naturfenomen – man kände sig liten och maktlös. Läs mer…

D-vitamin som skydd mot covid-19

Några läkare och forskare skriver i en artikel i Läkartidningen att det skulle kunna vara så att D-vitamin skulle kunna förbättra överlevnaden vid covid-19 och dessutom kanske mildra sjukdomsförloppet. Det konstaterar att en gemensam nämnare för flera av riskgrupperna vad Läs mer…

Småskaligt fiske ett större problem än storskaligt

Världens småskaliga traditionella fiske i framförallt fattiga länder är ett betydligt större problem för fiskebestånden än det storskaliga internationella fisket. Detta visar en undersökning som genomförts med hjälp av Google Earth och som presenteras i senaste numret av Forskning & Läs mer…

Ökad gruvbrytning nödvändig

Om vi vill ersätta fossildrivna fordon med eldrivna fordon krävs det en massa batterier. Batterier kräver en massa metaller. Exempelvis nickel, litium, kobolt, koppar, vanadin och mangan. Dessutom krävs grafit. För att få fram tillräckligt med metaller krävs ökad gruvbrytning. Läs mer…

ETC och Gunnar Wesslén sprider felaktigheter om Filippinerna

Gunnar Wesslén har skrivit en artikel om Duterte på Filippinerna. Duterte är formellt folkvald, men han leder en våldsam militärregim och han är i praktiken en diktator. Fackföreningar och vänstergrupper förföljs. Så långt har Wesslén helt rätt. Men när det Läs mer…

Andelen direktörer knappast ett bra mått på jämställdhet

Andelen kvinnliga direktörer är lägre i Sverige än i många andra länder enligt en intervjundersökning som gjorts i medelstora företag jorden runt. Undersökningen är gjord av revsionsföretaget Grant Thornton. Det har fått SVD att slå till med rubriken ”Sverige långt Läs mer…

Fjärde Internationalens 16:e världskongress över

I en vecka har jag varit på Fjärde Internationalens (FI) världskongress. Organisationens utveckling är som helhet positiv även om det skett en del negativa saker under den gångna 7-årsperioden sen förra världskongressen. Sålunda har den brasilianska sektionen som vid förra Läs mer…

Den andra fredsprocessen på Mindanao

På ön Mindanao i Filippinerna pågår sen lång, lång tid ett inbördeskrig. Det finns fler parter som kämpar i konflikten, dels regeringen förstås. Den mest kända motståndsrörelsen är det muslimska MILF som bland annat har närvaro i provinsen Maguindanao där Läs mer…