Fler trafik- och knarkkontroller gav ökat antal anmälda brott

Antalet anmälda brott under det första halvåret 2019 ökade med 1% jämfört med antalet anmälda brott samma period 2018. Total anmäldes 757 000 brott. En stor anledning till ökningen av antalet anmälningar är att polisen genomfört fler trafik- och narkotikakontroller. Antalet anmälda trafikbrott och narkotikabrott styrs helt av polisens arbete och har inget med brottsutvecklingen i landet att göra.

Inte heller antalet anmälda brott säger något om brottsligheten eller brottslighetens egentliga utveckling då det finns ett stort mörkertal (brott som ej anmäls). De brott som inte anmäls eller där det av andra skäl finns ett stort mörkertal är främst mindre stöldbrott, sexuella övergrepp, trafikbrott och narkotikabrott. När det gäller grövre våldsbrott och inbrott anmäls i stort sett allt.

Det ökade antalet trafikkontroller ledde till att det under det första halvåret 2019 anmäldes totalt 13 700 rattfylleribrott, vilket är en ökning med 4 procent (+554 brott) jämfört med första halvåret 2018. Rattfylleri under påverkan av narkotika, så kallat drograttfylleri, ökade med 2 procent (+141 brott) till 7 530 anmälda brott.

Första halvåret 2019 anmäldes 56 400 narkotikabrott, vilket var en ökning med 7 procent (+3 470 brott) jämfört med första halvåret 2018. Det är resultatet av ett ökat antal narkotikakontroller utförda av polisen och inte en avspegling av den verkliga brottsutvecklingen på området.

Utan ökningen av antalet anmälningar av trafikbrott och narkotikabrott hade den anmälda brottsligheten sannolikt inte ökat alls.

Även antalet anmälda bedrägeribrott, våldtäkter och andra våldsbrott (med undantag av dödligt våld som inte redovisas) ökade.

Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2019 var bedrägeribrott. Inom kategorin utgjorde kortbedrägerier och identitetsbedrägerier två tredjedelar av de anmälda brotten. Första halvåret 2019 anmäldes 123 000 bedrägeribrott. Det är en ökning med 3 procent (+3 550 brott) jämfört med första halvåret 2018.

De anmälda misshandelsbrotten ökade med 2 procent jämfört med 2018, till 41 100 brott. Det som ökade var antalet anmälda brott som gäller misshandel av barn. Anmälningarna av misshandel mot barn i åldern 0–17 år ökade med 9 procent, till 12 700 brott. Misshandel mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre minskade med 1 procent, till 13 600 brott. Även misshandel mot män i samma ålder minskade med 1 procent, till 14 800 brott.

Under första halvåret 2019 anmäldes 4 070 våldtäkter, vilket är en ökning med 493 brott (+14 %) jämfört med 2018. Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 300 brott, vilket är 386 brott fler (+20 %) än första halvåret 2018, även de anmälda våldtäktsbrotten mot män i åldern 18 år eller äldre ökade, med 40 procent till 118 brott. De anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 0–17 år ökade med 5 procent (+73 brott), till 1 650 anmälda brott.

Ökningen av antalet anmälningar för våldtäkt beror på ändrad lagstiftning samt troligen på ökad anmälningsbenägenheten på grund av ökad medvetenhet om och minskad tolerans för sexbrott och sexuella övergrepp.

Anmälningarna av stöldbrott av olika slag minskade. Under första halvåret 2019 anmäldes 206 000 stöld- och tillgreppsbrott vilket är en minskning med 3 procent (- 5 410 brott) jämfört med första halvåret 2018. Bostadsinbrotten minskade med 18 procent, till 6 850 anmälda brott. Av dessa utgjorde villainbrotten 4 040 brott (?17 %) och lägenhetsinbrotten 2 810 brott (?21 %).

Advertisements