Klassamhällets urgrund – en skiss

Jag tror att klassamhällets urgrund är våra djuriska förfäders sociala hierarki. Privat ägande är endast en senare juridisk form av samhällelig hierarki. Det viktiga är att klassamhället innebär att en elit har makt (politisk styrka) och privilegier (ekonomisk styrka) – alltså en social hierarki. Så var fallet i realsocialismens länder, vilka sålunda var (statliga) klassamhällen.

Jämlikhetens ursprung är delvis den djuriska flockinstinkten hos sociala djur (man skyddar varandra och samarbetar). Men än mer kommer jämlikheten från jägarsamlarsamhällets urkommunistiska och urdemokratiska värld.

Höger/kapitalism kommer från hierarkin. Vänster/socialism från jämlikheten.

1. Solitära (dägg)djur med ”självisk” individkonkurrens dem emellan.

2. Sociala djur med konkurrens OCH samarbete. Motsättningen löst genom social hierarki = vårt klassamhälles urgrund (INTE främst privat ägande).

3. Beväpnade och språkkunniga jägare-samlare som störtar alfahannen för att införa jämlik urdemokrati, och bekämpar den individ-själviska konkurrens som ännu finns kvar (se Boehms ”Hierarchy in the Forest – The evolution of egalitarian behavior”).

4. Jordbrukare-herdar som formar storskaligare samhällen där jägarnas jämlika vapeninnehav och makt försvinner, och gör att en elit bildar en ny överklass (en återgång till social hierarki).

5. Arbetare i industrier och nationalstater där folket kan återskapas som aktivt subjekt på nationell nivå genom nationalspråk och bättre kommunikation. Den politiska demokratin-jämlikheten återuppstår, men ej den ekonomiska jämlikheten-demokratin. Se franska revolutionen, se ”Den föreställda gemenskapen”.

6. Globalisering – nationaldemokratin undergrävs av ny global splittring i ”människofolket”. Även mångkultur/identitetstänk söndrar nationen.

7. Kampen mellan våra jämlika egailtära och ojämlika hierarkiska evolutionära tendenser fortgår för alltid. vi har dem i oss sedan vi blev sociala djur i urtiden. En fara för klassamhälle finns alltid. Glöm ”en ny människa”.

8. Hur bygga ett nytt jämlikt samhälle givet dessa två evoutionära medfödda impulser? Jag tror på ett mer överblickbart lokalt decentraliserat gräsrotssamhälle? En återgång till jägartiden på högre teknisk, ekonomisk och kulturell nivå (sammanfaller med marxismens analys om urkommunism och framtida högstandardkommunism som historiens två ändpunkter).

Hans Norebrink

Advertisements