Sverige har egentligen aldrig haft en våldsam vänster

Adam Cwejman har skrivit en ledare i GP om att vänstern idag inte på något sätt är våldsam och inget hot mot samhället ur den synpunkten. Samtidigt skriver han att vänstervåld präglade 1900-talet. Det första är korrekt, men det andra är dumheter. Det som framförallt präglade 1900-talet i Europa var högerextremt och nationalistiskt våld.

Om vi bara tittar på Europa har vi militärkupper och militärregimer i bland annat Turkiet, Grekland, Portugal och Spanien. Nationalistiskt och separatistiskt våld i Baskien (Frankrike och Spanien), Galicien, Korsika och Nordirland (både ETA och IRA hade vänsteraktivister och vänsterfolk i sina led, men de flesta lämnade organisationerna när våldet tog över). Fascistiskt våld och terrorism i Italien. Fascistregeringar i bland annat Rumänien, Ungern, Italien och Tyskland. Fascistisk/nazistisk ockupation av större delen av Europa med ofantliga mängder döda och två nationalistiska kapitalistiska världskrig. Inbördeskrig i Spanien och Nordirland där det högerextrema och fascistiska våldet dominerade.

I andra delar av världen dominerade imperialismens och kapitalismens krig och kupper. Förutom de två stora världskrigen Koreakriget, Vietnamkriget, det belgiska våldet i Kongo, Portugals våld i sina kolonier, britternas våld i Kenya och Indien osv. Militärkupperna och militärregimerna i Indonesien, Brasilien, Uruguay, Chile, Panama, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Peru, Colombia, Venezuela, Uganda, Centralafrikanska republiken, Nigeria, Iran, Thailand, Burma, Pakistan med flera länder. De rasistiska regimerna i Rhodesia och Sydafrika osv. Högerextremt våld dominerade faktiskt större delen av världen under 1900-talet.

I Sverige dominerade högerextremister våldet totalt under hela 1900-talet. Endast ett allvarligt våldsdåd utfört av vänsterfolk ägde rum, Amaltheadådet  början av 1900-talet. I övrigt är det högerextrema våldsdåd som helt dominerar under 1900-talet och från 1980-talet fram till idag har nazister mördat i genomsnitt en människa om året av politiska orsaker. Sveriges allvarligaste terroristdåd under nittonhundratalet var den högerextrema attacken mot Norrskensflamman.

Sanningen är att Sverige aldrig haft en våldsam vänster. De våldsamma grupperna har alltid varit i minoritet. Det var lite större på 1990-talet och 2000-talet men ändå en minoritet. På 1970-talet såväl som idag. Det kan tydligt exemplifieras av den mycket stora och helt fredliga antifascistiska manifestationen i Göteborg (cirka 20 000 personer) hösten 2017 som visade att nazisterna inte var välkomna att marschera i Göteborg (det förekom våld, det var i samtliga fall inga vänsteraktivister som stod för det).

Faktum är att Sverige aldrig haft en våldsam vänster. Faktum är att den autonoma vänstern som media och forskare så gärna fokuserar på aldrig utgjort någon större del av den svenska vänstern. Vänstern i Sverige har aldrig varit ett problem för samhället när det gäller våld, förutom i början av 1900-talet i samband med kampen för rösträtt med hungerkravaller, soldatråd och arbetarråd i många städer. Cwejman fabulerar och drar för långtgående slutsater om vänstern från en rapport som inte handlar om vänstern utan om en mindre del av vänstern. Men han har rätt i sitt budskap. Vänstern är inget säkerhetsproblem. De få vänsteraktivister som varit intresserade av att använda våld som metod har i huvudsak övergått till andra metoder.

Rapporten som Cwejman läst är dock intressant. Den handlar dock alltså inte om vänstern i Sverige utan om en liten del av vänstern, den autonoma vänstern, inom vilken det funnits en liten del där våld utgjord en mindre del av aktivismen. Dessutom bara om de sista 20 åren.

Advertisements