Danderydspolitiker försöker motbevisa Stefan Löfven om knarket

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande i Danderyd och Johanna Hornberger, gruppledare kommunfullmäktige Danderyd menar att Stefan Löfven inte har stöd för sin åsikt att narkotikabruket är vanligare i Danderyd än i fattigare delar av Stockholmsområdet. De hänvisar till Folkhälsomyndigheten vars undersökning inte ger stöd för Löfvens åsikt.

Problemet för Danderydspolitikerna är att Folkhälsomyndighetens rapport inte visar bruk av narkotika utan missbruk av narkotika. Det är två helt olika saker. Bruket av exempelvis kokain och cannabis kan var högt utan att missbrukssituationer uppstår. Det är två droger som kan användas mycket utan att det får negativa social konsekvenser  och utan att det skapar beroende. Det är också lättare för rika att hantera ett bruk så att det inte leder till ett missbruk. Många narkotikabrukare i Danderyd och andra rika områden har en icke-problematisk användning av narkotika och uppfyller därmed inte kriterierna för DSM-5 och finns därför inte med i Folkhälsomyndighetens statistik.

Folkhälsomyndighetens missbruksrapport kan därför inte användas för att bevisa att bruket av narkotika är lägre i överklassen än i arbetarklassen. Däremot visar den att missbruket, det problematiska bruket och beroendet av narkotika, är lägre inom överklassen.

Något specifikt om Danderyd visar den inte heller för som jag visat tidigare är mönstret med högre narkotikabruk i överklassen något som bara tycks finnas i Stockholmsområdet. Något som kanske innebär att missbruket i Danderyds kommun är större än missbruket i överklassen generellt.

Bocander och Hornberger har därför faktiskt fel och Löfven sannolikt betydligt mer rätt när det gäller bruket av narkotika. Att det är cannabishandeln som är den främsta orsaken bakom våldet bland gängkriminella stämmer dock sannolikt inte.

Advertisements