Förbränningsskatt på sopor kan leda till mer plast i naturen

Plastpåsar ska bli dyrare. Det har regeringen bestämt. Vilket är befängt. Det är det miljö- och klimatvänligaste alternativet som finns när det gäller bärkassar. De har också marginell betydelse för mikroplastproblemet då polyeten (PE) och polypropen (PP), de två plaster som plastpåsar görs av, är sällsynt bland mikroplastpartiklar i jämförelse med hur vanliga dessa platser är i användningsledet. PE och PP bryts helt enkelt ner snabbare och bättre än annan plast. Det finns också mycket få eller inga tillsatsprodukter i PE och PP, inga mjukgörare etc. Det som brukar finnas är färgämnen. Problemet när det gäller plastanvändning är helt enkelt inte plastpåsarna utan alla plastförpackningar som allt vi köper ligger inpackat i. De återanvänder vi inte utan de går direkt till återvinningen.

Att bränna platspåsar som använts några hundra gånger är också smart. PE och PP medför i stort inga utsläpp av miljöfarliga produkter när det bränns, däremot så innebär det förstås utsläpp av växthusgas, dvs koldioxid, samt vatten. Alternativet till att elda upp dem ihop med andra sopor är att lägga dem på en soptipp. Det är ett sämre alternativ för det leder till mer plast i naturen samt utsläpp av växthusgaser, i det fallet metan, och gifter. Därför är skatter på förbränning av sopor, vilket regeringen nu ska införa, problematiskt. Om det blir billigare att lägga plasten på en soptipp kommer det att göras.

Återvinning av plast är svårt och därmed dyrt vilket gör att det inte är det första alternativet till förbränning. De olika sorternas plast bör inte blandas för sån blandad plast blir av dålig kvalité och är oanvändbar till det mesta. Därför är efterfrågan också låg på återvunnen plats. Att det kostar mycket och saknas marknad för återvunnen plast gör att det som inte eldas hamnar på soptippar. Sannolikt i huvudsak i fattigare länder där miljöskyddet är svagt.

Genom att införa förbränningskatt på plast förvärrar regeringen sannolikt miljöproblemen med plast istället för att förbättra dem. Genom att göra plastpåsar dyrare så börjar folk använda mer miljö- och klimatfarliga produkter istället för plastpåsar. Det blir med andra ord en försämring av situationen istället för en förbättring.

Läs mer:

Advertisements