Det är mycket enkelt att stoppa religiösa privatskolor

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att stoppa religiösa privatskolor säger de flesta debattörer som tar upp frågan i media eller på annat sätt. I själva verket är det mycket enkelt.

Politiker och många andra gormar samtidigt om att religiösa privatskolor (fast de kallar dem friskolor i enlighet med det nyliberala nyspråket som brett ut sig) måste stoppas. Men det är bara väsen som de inte vill sätta nån kraft bakom. De har inte för avsikt att avveckla religiösa privatskolor. Förresten menar de muslimska privatskolor när de gormar om religiösa privatskolor, för de vill säkerligen inte stoppa judiska eller kristna skolor. Det handlar om ren och skär lögnverksamhet. Propaganda. Anti-muslimsk rasism.

Ett annat problem som faktiskt är lika enkelt att lösa är att privatskolor helt plötsligt bara stänger. Det kan beror på dålig lönsamhet, indragna tillstånd eller brist på lokaler. Konsekvensen är att gemensamt ägda skolor måste ta hand om eleverna vilket orsakar onödiga kostnader för kommunerna såväl som platsbrist. Även detta problem är lätt att lösa.

Om vi förbjöd alla privatskolor skulle båda problemen lösa sig. Kanske genom att de inte längre har rätt till skattepengar för sin drift. Kanske genom ett rent förbud. Religiösa privatskolor skulle bli förbjudna. Nästan alla privatskolor skulle försvinna oavsett vilken metod som används för att stoppa de religiösa privatskolorna och de som bara sysslar med skolverksamhet för att tjäna en massa pengar.

Det är enkelt att bli av med religiösa privatskolor. Men politikerna vill inte.

Advertisements