Demonstrationer och upplopp, fredliga och våldsamma demonstranter

När upplopp uppstår vid fredliga demonstrationer är det i majoriteten av fallen beroende på felaktigt agerande från poliser. Ytterst sällan beror det på demonstranterna men det förekommer att provokatörer, ofta är de poliser, personer från säkerhetstjänster eller anlitade av poliser/säkerhetstjänster, försöker framkalla upplopp genom att kasta stenar på polisen, uppmana till plundring och fönsterkrossning med mera. Det kan också handla om politiska motståndare, exempelvis fascister/nazister, så som i Göteborg 2017. Ibland är det journalister som betalar för fönsterkrossning så att de kan få bra bilder.

Vi såg allt detta vid upploppen i Göteborg år 1993 och år 2001. Hysteriska poliser orsakade upplopp utan anledning på grund av sitt sätt att agera som vid Vasaplatsen 2001 (dessutom två dagar i rad innan upploppen på Avenyn) och på Berzeeligatan 2001 innan upploppen på Avenyn. Provokatörer bröt upp gatsten, krossade busskurer och fick sen fri lejd genom polisleden, exempelvis på Avenyn. Vid vissa tillfällen 2001 (exempelvis när polisen omringade grupper av fredliga demonstranter vid Järntorget) visade det sig att alla maskerade personer var civilklädda personer. 1993 fälldes journalister i en rättegång för att de betalat för skadegörelse och vid bilbränderna i Frölunda 2018 finns det uppgifter om att ungdomar fick betalt av journalister.

Allt detta är säkerligen förekommande i USA och sannolikt i större utsträckning än det har förekommit i Sverige.

Men i USA kan det inte heller hållas för otroligt att plundring och upplopp initieras av upprörda ungdomar från familjer som dessutom har drabbats hårt av den ekonomiska krisen i spåren av covid-19. De kan själva ha förlorat jobbet och de kan ha brist på pengar till mat och förnödenheter.

Svenska journalister försöker precis som när det sker upplopp hemma i Sverige måla upp en stor motsättning mellan fredliga demonstranter och upploppsmakare. Det är i huvudsak dumheter. I verkligheten finns ingen sådan skarp linje. Den som är en fredlig demonstrant kan efter att ha blivit tårgasad och slagen av polisen lätt bli en argsint stenkastare. Den som nyss var en argsint stenkastare kan i ett annat läge vara den som mäklar fred mellan demonstranter och polis. Ibland kan det självklart bli rejäla motsättning och till och med bråk mellan fredliga demonstranter och bråkmakare. Inte sällan är bråkmakarna i det läget fascistiska eller polisiära provokatörer. Rapporterande journalister tycks ha noll koll på sådana distinktioner. Därför måste vi vara extrem skeptiska till den rapportering som förekommer kring upploppen i USA och motsättningar mellan olika grupper av demonstranter och protesterande i USA. Journalister har ofta noll koll och hittar då på förklaringar och motsättningar utifrån sin begränsade medelklasshorisont.

Grunden till oroligheterna i USA är dock mycket klara. Rasism hos polisen, polisiärt övervåld och ett i grunden rasistiskt samhälle med enorma ekonomiska orättvisor. Även det sistnämnda bidrar naturligtvis till att människor i USA är så upprörda. Mordet på George Floyd var bara den utlösande faktorn. Rasismen och de ekonomiska orättvisorna är ständigt närvarande och skäl nog för människors upprördhet.

Läs mer:

Advertisements