Epidemisjukdomar som drabbat Göteborg

Den mesta kända epidemisjukdomen i Göteborgs historia torde vara kolera och då speciellt Sveriges första epidemi som startade 1834 i Göteborg. Men sett över tid har andra sjukdomar varit vanligare och sammanlagt orsakat fler dödsfall, exempelvis influensa, dysenteri, smittkoppor, malaria, Läs mer…

Advertisements

Dödlighet i infektionssjukdomar, pandemier och epidemier

Dödligheten i infektionsjukdomar varierar kraftigt beroende på hur stor immunitet som finns en befolkning, om de drabbade är undernärda eller har andra sjukdomar och så vidare. Vissa sjukdomar finns i flera former och då är någon variant ofta mycket dödligare Läs mer…

Historiska epidemier i Göteborg

Historiska epidemier i Göteborg är främst kända från 1700-talet och framåt. Den mest kända epidemisjukdomen är kolera som härjade under 1800-talet. Den första koleraepidemin drabbade Göteborg och Sverige år 1834. I Göteborg dog då 1 830 personer. Hur många som Läs mer…