Islam och Sverige

Muslimer som lever i Sverige har naturligtvis all rätt att kräva förändring av de svenska lagarna och dessutom demonstrera mot Nerikes Allehanda, Muhammedkarikatyrer och liknande. Muslimer i andra länder kan naturligtvis också känna sig kränkta och kan naturligtvis demonstrera mot Sverige om de vill.

Men de reaktionära regeringar som finns i många länder med muslimsk majoritetsbefolkning har faktiskt inget med svensk lagstiftning att göra. Lika lite som USA har det. USA har många gånger legat på för att ändra den svenska upphovsrättslagstiftningen. Nu är det muslimska länder som vill ändra den svenska yttrandefrihetslagstiftningen. Det finns ingen anledning att tillgodose USA eller de muslimska länderna i dessa frågor. Istället borde vi från Sverige ställa krav på att de istället ändrar sin lagstiftning mot ökad yttrandefrihet och mindre storföretagsmakt.

Men det är naturligtvis rätt av Fredrik Reinfeldt att träffa dem och upprepa vad han redan tidigare sagt i denna fråga. Det är genom attt träffas och tala med varandra man kan undvika upptrappning av en konflikt kring en ganska meningslös teckning.

Borgarmedia: SVD, DN, Dagen, SVD2, DN2, DN3
Bloggat: Jag älskar Sverige, Peter Karlberg
Andra bloggar om: , , , , ,

Advertisements
  • Peter Karlberg Blogger

    Jag har funderat lite öve detta med att lägga sig i, ställa krav på andra nationer (direkt eller indirekt gällande deras lagstiftning). Jag har nämligen själv den uppfattningen att det finns vissa rättigheter som är av mer universell natur – bör tillkomma alla människor i världen. I viss mån har jag ju stöd för detta i dokument typ konventioner, FNs deklaration om mäsnkliga rättigheter m.fl.

    Hur förhåler man sig då på ett principiellt plan till frågan om att ställa krav på andra.? Rimligen går det bra att göra en avgränsning ungefär enligt följande. Alla länder har skyldighet gentemot det internationela samfundet att respektera grundläggande mänskliga rättigheter. Att kräva att andra länder tillämpar dessa är helt legitimt. Därutöver äger ingen rätt att rikta krav på förändring av lagstiftning i något annat land, däremot är det förstås självklart vars och ens rätt att uttrycka sin uppfattning också om lagar i andra länder.

  • Pingback: Inget stöd åt islamister eller Vilks | Svensson()