Vill ni verkligen bli som vi amerikaner?

? Vill ni verkligen bli som vi amerikaner? Göra hälsa till något företag ska tjäna pengar på?
Michael Moore om utvecklingen i Sverige

Med anledning av premiären på Michael Moores film Sicko publicerar jag en flygbladstext från Nätverket för Gemensam Välfärd.

I SVERIGE kan sedan den 1 juli 2007 alla sjukhus, även de största universitetssjukhusen, säljas ut för att drivas med vinstsyfte. Det blir även tillåtet med ”gräddfiler”, dvs att ta emot privatförsäkrade patienter på sjukhus som i övrigt finanseras med offentliga medel. Detta har den borgerliga majoriteten i riksdagen bestämt.

Ännu är det bara ett fåtal sjukhus som sålts ut och den största delen av vården är offentligt finansierad. Men varje del av vården som hamnar i privata händer leder till ökad marknadsanpassning. Redan har 260.000 personer privata sjukförsäkringar, en ökning med 50% på två år. Att man nu släpper in dessa i en ”gräddfil” i den vanliga vården är vad
försäkringsbolagen vill. Pengar kan avgöra vem som får vård. Precis som i USA.

Michael Moore igen:
? ”Sicko” är inte bara en film om att det amerikanska sjukvårdssystemet är dåligt. Den är relevant för människor i andra länder också, i synnerhet ni som haft det så bra. Svenskar, engelsmän, fransmän – ni blir varnade. Försök inte amerikanisera vården!
(Aftonbladet 070521)

Starka och välfinansierade krafter vill ha mer privat sjukvård i Sverige, medan den stora majoritet sällan hörs i debatten. Det är hög tid att vi ändrar på detta.

Mer info och flygblad hos Nätverket Gemensam Välfärd
Ladda hem flygblad

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2
Bloggat: Sjölander
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements