Patient, brukare, kund?

I strukturomvandlingarnas spår är osäkerheten stor kring hur de samhälleliga relationerna egentligen ser ut, men faktum är att de samhällskontrakt, som de flesta tar för givet, sedan länge är brutna. Inget område är heligt, inga mellanmänskliga band är skyddade från Läs mer…

Det samhälle som borgarregeringen vill skapa

Boknytt Amerikansk höst Kent Werne Ordfront Det samhälle som borgarregeringen vill skapa Kent Wernes bok Amerikansk höst  – reportage från ojämlikhetens land handlar om ett dysfunktionellt samhälle, USA,  där fattiga saknar många av de rättigheter och möjligheter vi i Sverige Läs mer…

DN-ledare: Försämra sjukförsäkringen

DN:s förslag för att lösa problemet med att alla inte får sjukersättning som motsvarar deras lön är att försämra sjukförsäkringen. Det är samma filosofi som också låg bakom Anders Borgs förslag att lösa problemet med att riskkapitalbolag inte betalar skatt Läs mer…

Sämre sjukförsäkring ger inte fler friska

Sveriges högerregering försämrade sjukförsäkringen. Det gav färre sjukskrivna men inte fler friska. Bara för att man inte blir sjukskriven innebär i dagens system inte att man är frisk. Försämringen gav folk sämre ersättning och sämre ekonomi. Det blev alltså fler Läs mer…

Odemokratisk minister ger upp

Socialförsäkringsministern, moderaten Ulf Kristersson, har i det längsta vägra följa ett riksdagsbeslut om förändrad, återställd, sjukkassa. Efter hot om misstroendeförklaring så har han nu bestämt sig för att ändå följa riksdagens beslut. En omvändning under galgen alltså. Det är bra Läs mer…

Vad vänsterpartiets medlemmar vill

SVT har gjort en enkät bland medlemmar i vänsterpartiet. Av enkäten att döma så vill de flesta vänsterpartister att partiet ska fokusera på socioekonomiska frågor, jämlikhetsfrågor. Det handlar om de privata skolorna, sjukförsäkring, a-kassa och liknande: Det handlar dels om Läs mer…

Kriminella fuskar med bidrag

Bidragsfusket i Sverige är mycket litet, ändå har det använts för att motivera försämringar i försäkrings- och bidragssystemen för vanligt folk. Resultatet är att arbetslösa och sjuka fått det allt sämre och att klyftorna i samhället ökar. När man sen Läs mer…

Det obefintliga bidragsfusket

Regeringen, alliansen, högerpartierna, de borgerliga har alltid påstått att fusket med allmänna försäkringar som sjukförsäkringen är enormt. Men en undersökning av Dagens Arbete och Dagens Arena visar att så inte alls är fallet: På senare tid har fusket inom sjukförsäkringen Läs mer…

Efter valdagen kommer vardagen

Valkampanjerna går för högtryck och förväntningarna stiger. Tusen och åter tusen arbetare och tjänstemän, arbetslösa och ungdomar, klimataktivister och kvinnokämpar har dragits in i aktivitet på arbetsplatser, skolor och bostadsområden med det gemensamma målet att bli av med den borgerliga Läs mer…

Ökade klyftor syns på livslängden

Under mer än 20 års tid har det förts en politik i Sverige som inneburit ökade klyftor i samhället.  Under den senaste borgerliga regeringen har dena ökningen accelererat. Ökningen har alltså blivit större under alliansregeringen. De ökade klyftorna inom Sverige Läs mer…

Sanningen om sjukfrånvaron

Boknytt Kampen om sjukfrånvaron Björn Johnson Arkiv förlag Sanningen om sjukfrånvaron Det här är vetenskap när den är som allra bäst. Den bidrar tyvärr till politikerföraktet. Politiker och fackliga organisationer har nämligen konsekvent kört med den förklaring till den ökade Läs mer…

För en human sjukförsäkring

Den borgerliga politikens cynism gav sig ovanligt tydligt till känna när den nya tidsbegränsade sjukförsäkringen gjorde att uppemot 16 000 personer utförsäkrades vid årsskiftet, en siffra som snabbt kommer att stiga under det kommande året. Dessa ska nu, nästan oavsett Läs mer…

Alliansens framgångsrika politik

Man måste säga att alliansen varit framgångsrika när det gäller att gynna den klass man främst företräder, borgarklassen. Alliansens politik har varit mycket framgångsrik när det gäller att berika överklassen och den övre medelklassen. Omfördelningen av resurser från fattig till Läs mer…

Klassklyftorna ökar

Klassklyftorna i Sverige ökar. På alla områden. Inkomstklyftorna har enligt en undersökning som LO gjort ökat rejält. Det är de fattigaste grupperna som drabbats mest, pensionärer med låg pension (dvs i huvudsak arbetarklasspensionärer), arbetslösa (dvs i huvudsak människor från arbetarklassen) Läs mer…

Regeringen planerar försämringar av sjukersättningen

Regeringen fortsätter på den inslagna vägen. Försämringar ska genomföras. Försämringar för arbetare, fattiga, sjuka och gamla alltså. Nu ska sjukersättningen för unga och de som är nya på ett arbete försämras rejält genom att man ska ändra systemet så att Läs mer…