Lita inte på de gubbarna, Beatrice

Två tidigare medlemmar i kriminella nätverk, Erik Lannerbäck och Niclas Jansson ska träffa Beatrice Ask för att ge råd om hur man bekämpar kriminella gäng. Om man ska döma av den förstnämndes verksamhet, Lugna Gatan, består kampen mot kriminella gäng av att anställa medlemmar i gangstergäng för kommunala pengar och sen låta dem använda Lugna gatan för att rekrytera till gangstergängen.

Vidare är Lugna Gatan en verksamhet som håller lugnt på gator, skolor och torg med samma typ av agerande som gangstergängen. Förtäckta hot, machobeteende, beskyddarverksamhet osv. Det är verkligen inte metoder som jag tycker man ska använda.

Niclas Jansson kanske dock kan vara en kille som är mer pålitilig. Han jobbar på behandlingshem och inte med en så dysfunktionell verksamhet som Lugna gatan till vissa delar visat sig vara. Lugna gatan har samma funktion för gangstergängen som Fryshusets verksamhet för nazister haft. Fryshuset hjälpte till med statliga pengar för att skapa det nazistproblem som finns i Sverige. Nu förstärker man, via Lugna Gatan, kommunal pengar och statliga pengar, det problem som finns med gangstergängen. Verkligen inte bra.

En del av de förslag som de två tidigare gangstrarna har enligt artikeln i DN är dock bra:

Skyddat boende, psykologstöd, hjälp att sköta myndighetsrelationer, skuldsanering och stöd till anhöriga tillhör de viktigaste.

Men för att genomföra det behövs inte såna projekt som Lugan gata. För att hålla lugnt i skoror och så vidare behövs inte heller Lugna gatan. Det räcker med att anställa tillräckligt med folk. Att ge förskolor, skolor osv tillräckliga och ordentliga reurser. Det är det som behövs. Sociala åtgärder är det som kan komma åt rekryteringen till gangstergängen.

Det är möjligt att Lannerbäck och Jonsson är reko gubbar som har många bra åsikter och idéer. Men det märks inte i Lugna Gatans verksamhet, så om jag vore Beatrice Ask skulle jag inte helt lita på de gubbarna.

Intressant?
Borgarmedia: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,