Fildelning är inget problem

Beatrice Ask tycks dock anse att det är ett problem. Men den borgerliga regeringen har fel i så mycket annat så de har garanterat fel också i det här. Ty ”olaglig” fildelning är inget problem för samhället, det är inget problem för kapitalismen, inget problem för marknaden. Det är bara ett problem för en underhållningsindustri som inte klarar av att hänga med.

Varför ska en regeringen bry sig om en viss industris särintressen och stifta lagar för att gynna denna? Sådant ligger faktiskt inte i samhällets intresse i detta fall. Det kan var aktuellt ibland för att kortsiktigt hindra att massarbetslöshet uppstår på en viss ort eller i en viss bransch, men några sådan problem föreligger inte i detta fall.

Dessutom kommer knappast ny lagstiftning, nya åklagare eller nåt nnat kunna hindra den tekniska utvecklingen. Produktivkrafterna skiter i sånt. Blir det för svårt i ett land är enda konsekvensen att det landet hamnar hopplöst efter och landets ekonomi blir sämre. Så regeringens politik är dessutom farlig. Den kan försämra vår levnadstandard även genom att med lagstiftning begränsa den tekniska utveckligen. (Man har ju redan på alla möjliga andra sätt gjort detta när det gäller vanligt folk)

Läs mer:
Fildelning splittrar partier
Äganderätten och upphovsrätten

Intressant?
Bloggat: Opassande, claeskrantz, Trotten
Borgarmedia: SDS, IDG, SR, DN
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Advertisements