Om liv i universum

Min övertygelse om att det finns annat liv i Universum är stark. Självklart är livet på vår planet inte det enda liv som skapats i universum. Och jag tror det finns andra kulturer på andra platser i universum som skapat mer jämlika samhällen än vad vi hittills klarat av. På min SF-blogg nämner jag ett par författare som beskrivit hur framtida eller andra civilisationers anarkistiska/socialistiska samhällen kan se ut.

Som jag också skriver på min SF-blogg:

Säkerligen finns det liv i rymden och kapitalismen är garanterat övergiven för länge sen.

För varför skull en kultur som nått längre än oss hålla fast vid något så puckat, ojämlikt och i längden icke-funktionellt som kapitalismen. Ett produktionssätt och en ägarstruktur som leder rakt in i helvetet i form av växthuseffekten.

Bloggat: Trotten, Kulturbloggen, Badlands
Borgarmedia: AB1, AB2
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,