Gärna på min bakgård

I Stockholm har man ett nätverk för stadsförtätning som heter Yimby (Yes, in my backyard). Detta utöver den mer traditionella miljögruppen Alternativ Stad som också arbetar för stadsförtätning och en bättre stad och stadsmiljö.

Frågan är om man inte borde starta ett sådant nätverk i Göteborg. Där man kan ta fram och förslå alternativa stadsplaner för de stora områden i centrala Göteborg som består av ödetomter och nedlagda industrier.

Så: Gärna på min BakGård (GBG).

Bloggat: Björnbrum, Gardebring, Yimby1, Yimby2
Borgarmedia: SVD1, SVD2,
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements
 • Simon

  Problemet med innerstaden är att ytorna för utbyggnad är ytterst få. Om man är allvarlig med att bygga ut innerstaden måste det därför ske på bredden; det gäller att utnyttja mark i närförorten bättre. I stadsdelsområdena längs med tvärbanan finns det potential att bygga tiotusentals nya bostäder, om den politiska viljan finns. Det finns ingen vettig anledning att innerstaden ska sluta vid tullarna.

 • Anders_S

  Närförorten. Precis. Det finns gott om utrymmen kring Gullmasrplan. När kraftledninegnf rån Stureby till Gullmarsplan riv öppnas stora ytor upp för förtätning. Bangården i norra Stockholm är ett annats ånt område. Det finn säkert många fler områden som jag som varande icke-stockholmare inte känner till.

 • Det finns en hel del områden strax utanför tullarna, där det finns bra utbyggnadsmöjligheter och som redan nu har bra kommunikationer.

  Innerstaden är ganska fullbyggd, möjligheten som i såna fall skulle finnas är att bygga på höjden mer.

 • Det finns en del markplättar man kan utnyttja i de centrala områdena i Stockholm. Och i nybyggnadsandan kunde man faktiskt riva en del mindre lyckade skapelser från rekordåren och smälla upp något som ser trevligare ut, däcka över hemska trafikleder m.m. Men det stora klippet vore dels att få bort flyget från Bromma och bygga en ny stadsdel där, dels att tvinga snobbkommunerna i norr att massbygga hyresrätter. Det behövs sådana insatser för att få till någon rimlig balans i bostadsförsörjningen. Nu har man ett system som mest gynnar välbärgade knösar i innerstan som ser sina bostadsrätter bli allt värdefullare utan att de behöver göra något för det.

  Stadsförtätarna har en hel del bra ideer om att göra staden levande. Hoppas att de inte ramlar i någon av de fällor som man misstänker betongpolitiker och byggbolag förmodligen vill gillra för dem.

 • Yimby och Alternativ Stad tänker samarbeta om ett projekt där vi ska visa hur vissa områden ska kunna förtätas kraftigt.
  1. Området mellan Vasastan och Solna kan bebyggas minst lika tätt som Vasastan.
  2. Naturskyddsföreningen har föreslagit tät stad på Bromma flygplats
  3. Jerker Söderlind, professor på KTH, har föreslagit tät stad på Årstafältet
  4. Alternativ Stad har funderat på att alla motorleder i stan ska kunna ersättas med vanliga trädplanterade avenyer, t.ex. Södertäljevägen. På så sätt kan man nyttiggöra enorma ytor som idag är asfalterade eller oanvändbara pga buller. Detta kräver förstås en kraftig förbättring av kollektivtrafiken.
  Alla är välkomna, skriv till alt.stad@telia.com

 • Bra idé! Det finns många goda skäl till att förtäta Göteborg, om man bara gör det på rätt sätt.