Ökande antal brott mot vapenlagen?

Enligt SVD1 ökar antalet brott mot vapenlagen. Bevisen för detta skulle bland annat vara att antalet anmälda brott mot vapenlagen stigit markant de senaste åren. Men antalet anmälda brott speglar på ett mycket dåligt sätt det verkliga antalet brott. Ett annat bevis ska vara att beslagen hos tullen ökar. Men precis som när det gäller narkotikabrott är detta inget som helst bevis på att brotten ökar.

Låt oss ta mord som exempel, ett brott utan mörkertal. 2007 anmäldes 262 mord. Men det verkliga antalet var bara 90 stycken. (Källa: BRÅ) En sådan här överrepresentation är det vanliga när det gäller brott utan mörkertal och där polisen själva (eller andra myndighter) står för de flesta anmälningarna. Det andra villkoret gäller för brott mot vapenlagen. Så det finns all anledning att vara försiktig med siffror som pekar på en ökning av brotten mot vapenlagen.

Av 262 anmälda mord år 2007 varvapen inblandat i 46 stycken anmälningar. När det gäller i hur stor andel av det verkliga antalet mord, dvs 90 stycken, som vapen använts så har jag inte hittat den uppgiften.

Och när jag kollar statistiken hos BRÅ så framstår hela SVD:s artikel som lögn och fejk. Ja brotten mot vapenlagen har ökat sen år 2000. Men det är inte anmälningar innehav av skjutvapen som främst ökat, vilket SVD:s artikel vill påskina. Utan det som främst ökat är annat brott mot vapenlagen. Med tanke på att brott mot vapenlagen är ett brott som förmodligen överanmäls så framstår hela artikeln i SVD som ett påhitt utan grund i verkligheten. Här är den verkliga statistiken från BRÅ:

Anmälda brott  
 
  År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 prel.
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal
Hela landet                
Vapenbrott 9 455 10 418 11 751 12 070 12 509 12 098 13 081 13 573
Olaga innehav av pistol, revolver, k-pist 800 895 1 026 850 859 837 963 827
Olaga innehav av jaktvapen 368 307 354 369 347 419 379 378
Olaga innehav av annat vapen 1 174 1 072 1 159 1 280 1 241 1 034 1 137 1 068
Annat brott mot vapenlagen 1 376 1 511 1 724 1 869 2 038 1 893 2 222 2 248
Olaga innehav av kniv och andra farliga föremål 5 737 6 633 7 488 7 702 8 024 7 915 8 380 9 052

Om hänsyn också tas till överanmälningar och att dessa på samma sätt som för mord har ökat med tiden så verkar det faktiskt inte finans nån ökning av brotten mot vapenlagen i Sverige. Och återigen kan man konstatera att journalister inte klarar av att läsa statistik och mer än villigt lånar ut sig till diverse skrämselpropaganda. Dåligt och uselt. Skrämselpropaganda från myndigheterna fömedlas okritiskt av okunniga journalister. Det finns alltså egentligen ingen ökning av vapenbrotten i Sverige. Det är en anka skapad av myndigheter som vill ha mer pengar och okunniga journalister.

Intressant?

Andra
bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Patrik

    Tack, utmärkt. Det som dagens press presterar, även svd, är snart inte värt pappret det skrivs på. Tack och lov för bloggar.

  • GZ

    BRÅ skriver ang. vapenbrott: ”Brottsstatistiken kan inte användas som mätare av den faktiska brottsligheten. En av anledningarna är att mörkertalet är stort. Brotten upptäcks och registreras vanligtvis då någon ertappas i samband med polisens ingripande vid andra typer av brott som exempelvis misshandel och rån.” Därmed tror jag man kan utgå ifrån att överanmälningar inte förekommer vid dessa brott (vilket BRÅ varnar för vad gäller t.ex. mord). Däremot tycker inte jag heller att det går att utläsa någon faktisk ökning, förutsatt att de preliminära siffrorna står sig, med undantag för ”kniv och andra farliga föremål”. Snarare går det väl upp och ner år för år, säkert beroende på det sätt som dessa brott uppdagas, dvs. högst slumpmässigt i samband med andra brott och är därmed beroende av hur dessa andra brott utvecklas.

  • Pingback: Fixeringen vid brott är osund | Svensson()