Att vård lönar sig är föga förvånande

Organisationen Mobilisering mot narkotika har låtit göra en undersökning av den samhällsekonomiska lönsamheten i vård av heroinmissbrukare och har kommit fram till att det är lönsamt för samhället. Slutsatsen är naturligtvis föga förvånande. Kan man få ner kriminaliteten med hjälp av vårdprogram så är det naturligtvis lönsamt för samhället. Det är alltså bättre på alla sätt att ha metadon-program för heroinmissburkare. Bättre för missbrukaren och bättre för samhället.

I Danmark ska man nu också börja med ett mer avancerat program där också heroin får skrivas ut. Nåt som enligt uppgifter fungerat bra i Tyskland och Schweiz. För mig påminner det hela om hur man på 1970-talet hanterade morfin-missbrukarna i Sverige.

Dock ska vi komma ihåg att majoriteten av de tunga narkotikamissbrukarna i Sverige använder amfetamin. Jag har inte hört talas om att det finns någon liknande metod för att vårda amfetaminister som det finns för heroinister och vill man ha effektiva program för narkomanvård i Sverige måste någon form av effektiv vård hittas även för amfetaminister.

Men, kanske, kanske kan vi börja diskutera en humanare och effektivare vård av narkomaner i Sverige. För idag är Sverige sämst i västeuropa.

Intressant?
Borgarmedia: DN1, DN2, HD, SDS, Politiken
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

2 svar på “Att vård lönar sig är föga förvånande”

  1. Sedan kan man förstås diskutera om legal förskrivning av narkotika rent definitionsmässigt går att kalla ”vård” som du gör. Jag anser att det är vanvård i.s.f.

    Det har funnits ett projekt med legal förskrivning av amfetamin i Stockholm. Det slog inte väl ut eftersom detta amfetamin hamnade på plattan det oxo, precis som andra legalt förskrivna droger. Du kan köpa både metadon och Subutex i centrala Stockholm idag.

    Jag tycker att du bör vårda ditt språk när det gäller definitionen av begreppet ”vård” Anders… 🙂

Kommentarer är stängda.