Lokal polis eller statlig?

PJ Anders Linder verkar tro att problemet hos polisen bland annat ligger i det faktum att lokala politiker inte kan göras ansvariga för polisens arbete. Men problemet ligger inte där. För vi har i praktiken inte en statlig polis. Vi har autonoma polisdistrikt utan politiskt styrning överhuvudtaget. Rikspolisstyrelsen har ingen beslutanderätt över de lokal polisdistrikten, id elokala polisdistrikten finns lokala polisstyrelser som saknar all form av makt. De är istället helt utelämande till polsiledningarna i de lokala (regionala egentligen) polismyndigheterna. Om de överhuvudtaget får reda på nåt blir detta hemligstämplat och kan inte användas för politisk styrning. I praktiken är derför polismyndigheterna i landets olika delar autonoma enhetr som styr sig själva. Sådant bäddar för problem.

Förmodligen skulle alltså en del av polisens problem och det bristande politiska ansvaret för deras verksamhet (på denna punkt pekar Linder på ett problem)kunna åtgärdas med en verklig centralisering. För RPS styrs ju politiskt. Där finns ju ett verkligt politiskt inflytande som skulle kunna föras vidare genom att RPS fick beslutanderätt över de lokala polismyndigheterna. men man kan ju också tänka sig en mer lokalt förankrad polis där det politiska ansvaret kan utkrävas av lokala eller regionala politiker. Men så lokalt som på kommunal nivå, toro jag inte på. Brottsligeheten idag är ju knappast kommunal.

Intressant?
I media om polisen: SVD1, SVD2, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements
  • Nicke

    Är det inte dags i vi istället för lokal eller statlig polis inför folkpoliser. Över huvudtaget tycker jag det är logiskt att viktiga samhällsinrättningar utgår från folkviljan. Vi har ju redan; folkhemmet, folkhögskolan, folkparti, folktandvård, folkets hus, folksam, folköl, folkdans, folkvagn etc så varför inte också folkpolis.

  • Varför inte kommunalisera ordningspolis och trafikpolis, men låta kriminalpolisen styras centralt.

    När kommuner anlitar ordningsvakter för att hålla ordning när det inte finns poliser, eller man i norra Sverige ska ha en polisbil för att bevaka 25% av Sveriges yta så känns det som om det är något som inte fungerar. Låt varje kommun avgöra hur mycket pengar man vill lägga på att låta nyktra blåsa i alkotester eller hålla ordning på gator och torg.

    Det finns dessutom mycket som tyder på att neddragningar på kommunal service kan leda till ökade ordningsproblem. Med samma plånbok så kanske man väljer att satsa på god kommunal service istället för att satsa på ökad övervakning.

    Sedan kan staten ägna sig åt att jaga riktiga brottslingar.