Minskande istäcke – jordens uppvärmning en realitet

Arktis har denna vinter haft ett av de fem minsta istäckena som uppmätts och en del forskare tror att istäcket ska vara helt försvunnet om sådär 10 år om utvecklingen fortsätter i samma riktning och hastighet som nu. Flerårig is, som tidigare utgjort cirka 35% av isen i Arktis, utgör nu bara 10% och den säsongsberoende isen som tidigare var 50% är numera 70% av all is. ett minskande istäcke verkar i sin tur accelererande på växthuseffekten. Isen blir allt tunnare och allt färskare. Mer smälter bort varje år:

Men bara några månader efter klimatpanelens sammanställning, kom satellitbilderna från år 2007 års sommarminimum. Istäcket var rekordlitet till sin yta – mindre än någon sommar sedan satelliterna började mäta på sjuttiotalet.

Och troligen mindre än det hade varit på tusentals eller till och med miljontals år.

Forskarna blev förvånade och överrumplade. Om istäcket skulle fortsätta att smälta i samma takt handlar det om tio, tjugo år innan hela norra ishavet är öppet om somrarna.Nästan ingen av klimatforskarnas datamodeller hade förutsett en sådan utveckling. Förra året var istäcket i augusti något större till ytan. Men redan då flaggade USA:s nationella center för snö- och isforskning, NCSID, för att isen har blivit tunnare.

De nya satellitbilderna visar att den tjockare två- och fleråriga isen har krympt dramatiskt de senaste tio åren. Merparten av norra ishavet är nu täckt av tunnare, ettårig is. Den kan lätt smälta. Den kan smälta redan nu i sommar.

Även i Antarktis har istäcket påverkats starkt av den uppvärmning som skett, hela 3 grader de senaste 50 åren, något som forskarna tror är kopplat till växthuseffekten. Stora delar av vissa glaciärer har försvunnit, är på väga att försvinna eller så har hela glaciärer försvunnit helt:

Forskarna anser att den globala klimatuppvärmningen ligger bakom isarnas försvinnande.

– Vi vet att Wilkinsglaciären var så gott som stabil sedan 1930-talet, och att den började förminskas under de sista åren på 1990-talet, men vi tror att den var stabil längre tillbaka än så, säger David Vaughan till brittiska BBC.

I och för sig är inte en kollaps oväntad, utan forskarna har varit beredda de senaste veckorna på att det skulle kunna hända.

Nyligen kom en rapport om att en annan glaciär i Antarktis, Wordie, försvunnit på kort tid. Dessutom håller ännu en, Larsenglaciären, på att försvinna. Norra delen av glaciären finns inte längre sedan 8 300 kvadratkilometer is, motsvarande Södermanlands yta, försvunnit sedan 1986.

Temperaturerna på Antarktis har stigit med nästan tre grader Celsius de senaste 50 åren, vilket innebär den snabbaste temperaturökningstakten i den södra hemisfären.

– Vi tror att uppvärmningen av Antarktis är kopplad till de globala klimatförändringarna, men sambanden är inte helt klara, säger Vaughan.

I skenet av detta känns det än viktigare att bilismen med bilar som drivs med fossila bränslen minskar. En sådan minskning är enklast att få tillstånd i storstäder genom satsningar på kollektivtrafik, tätare bebyggelse och bilar som driv av exempelvis el. Att försöka rädda en biltillverkare som Saab, för att fortsätta göra stora bensinbilar, känns inte helt vettigt och riktigt i detta sammanhang. Rädda jobben för de anställda kan man däremot göra genom att använda fabriken för att tillverka andra, mer miljövänliga produkter.

Intressant?
Borgarmedia: SDS1, 2, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Anders_S

  Ola Berg: Ja det gör det.

  http://nsidc.org/arcticseaicenews/

  (det kan ju var bra att läsa vad de skriver på den sida du hänvisar till innan du drar dina egna felaktiga slutsatser. Eller?)

 • Johan M

  Anders_S:

  Det är skillnad på arktis och antarktis… det har ökat i söder och minskat i norr…
  ”According to the University of Illinois, Antarctic sea ice area is nearly 30% above normal and the anomaly has reached 1,000,000 km2”
  ”in the Arctic, sea ice area is about 500,000 km2 below normal”

 • Johann

  Egentligen skulle jag avsluta oljeproduktionen av en helt annan anledningen än just hotet mot själv klimatet i första hand, och det är just att den tar ju slut snart! och hinner då inte reproduceras i lagom takt med vad man utvinner.

  Och när man är så beroende av oljan som vi är, så riskerar detta att ger fatila klimatstörningar i samhällen i form av krig och annat elände. Detta är verkligen en fara som vi får se upp med. Bara av den anledningen är det värt att minska på bl a bilismen. Öka alternativa vägarna, mer vind, sol, vattenkraftverk

 • Johann, jag har också alltid undrat vad det är för tokstollar som är så negativa mot återvinningsbar energi och renare luft. Rena vansinnet.