Bra att religion har liten betydelse i Sverige

Arne Ruth och Dilsa Demirbag Sten förvånades över att kritik mot FN:s människorättsråds beslut om begränsningar i kritik av religion i stort sett saknades i Sverige. Men det är faktiskt inget underligt och som jag ser det, ett hälsotecken. För kritiken saknas troligen därför att religion har en marginell betydelse i det svenska samhället. Vilket naturligtvis är bra.

För religion, oavsett vilken det handlar om, fungerar alltför ofta som en konservativ och negativ kraft. En kraft som vill begränsa människors frihet och handlingsförmåga. Jag tycker det bör så förbli, alltså att religionen inte har och inte ska ha någon större betydelse i Sverige och att dess inflytande fortsätter att minska så som det skett de senaste fyra-fem årtiondena. Det finns ingen anledning att religion ska få en större betydelse.

Och när det gäller själva sakfrågan är det självklart att religion måste få kritiseras. Att religionskritik, hädelse och blasfemi måste vara lagligt.

Intressant?
Bloggat: Bulten i Bo,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Jag är inte alldeles säker på att det är enbart bra att religion har en marginell betydelse. Jag håller med om att det är bra att vi gjort oss av med det negativa, det begränsande, det sexual- och livsfientliga. Men mig tycks att vi har kastat ut ”barnet” med badvattnet” för att använda en sliten metafor.

  Kvar har blivit dyrkande av ”Mammon” som pengaguden kallas i Bibeln, med alla de negativa konsekvenser som vi upplever nu.

  Jag kan inte se att han/hon är någon särskilt konstruktiv gud….

  Något behöver vi människor tro på …..

 • Anders_S

  Det finns ingen motsättning mellan Mammon och Gud. Titta på USA eller Saudiarabien. Sverige är betydligt mindre anfäktatt av pengadyrkan än USA. Så det kanske är bra att kasta bort religionen även ur den aspekten.

 • Anders S: Tycker att Fairymary har en poäng. Går du till de religiösa grunderna (nu är mina kunskaper om icke-kristna religioner begränsade) så finns där en sund syn på pengar och status. Kamelen och nålsögat och allt det där.

  Det går inte att hålla isär kyrkan och makten. Maktgalna män formar religionen efter sina behov.

  Hur som helst, jag tycker också att det är bra att religionen har en underordnad betydelse i Sverige. Tyvärr leder det ofta till en överdriven raljant inställning mot de som trots allt är troende; inte minst inom vänstern och vissa liberala kretsar.

  Det går att angripa religiositet på ett respektfullt sätt. Inte minst är det viktigt när det handlar om att förstå världen. Tyvärr är det ju så att det är Sverige som är det konstiga landet, inte resten av världen…

  USA, Saudiarabien, Italien med flera har ju mer saker gemensamt än någon av dem vill erkänna!

 • Gustav H

  Mikael, man skall angripa religiositet på precis samma sätt som man angriper politisk ideologi, syn på ekonomi, eller vad som helst annat. Det är inte en fredad zon och kräver inget annat angreppssätt heller. Om någon i debatt hänvisar till en massa religiösa myter och påhitt, då skall man kräva att det backas upp på något trovärdigt vis. Det tycker jag är långtifrån raljant.

  Levnadsregler, visst, men motivera dem då på ett sätt som inte inbegriper övernaturligheter, vilka med lätthet kan inses är falska. Man kan inte motivera moderna ställningstaganden enbart med att de står i en bok eller att någon historisk person skall ha sagt något om dem. Det stadiet har vi passerat. Eller åtminstone bör vi ha gjort det.

 • Anders_S

  Mikael: Om USA, Saudi etc håller jag med.

  När det gäller inställningen till religion så är jag upppväxt i Götebrogsskärgår, i en rleigisö milö, jag hatr tillbringat åtskillig tid i oliak kyrkor, i söndagsskola osv. Har peronligen bara goda minnen från det och har stor repsket för de människor som behöver en tro. Jag vill inte raljera utan kan utifrån erfanrenhet peka på både negativa och positiva konsekvenser av religion.

 • Martin

  Mina erfarenheter av religion och dess inflytande är inte lika positivt som Anders, men jag växte upp i Jönköping en tid. Där dominerades det religiösa inflytandet av konservativa sekter. Svenska kyrkan och andra gör inga markeringar emot sådan extremism, iaf gjorde de inte det i Jönköping.

  Religionens direkta inflytande på politik har kanske minskat, men det betyder inte att allt är vunnet. De ändrar bara taktik, de döljer sin religiösa agenda och pyntar sin propaganda i en skenbart rationell skrud. Deras iver att reglera andra människors beteenden tar aldrig slut, det kommer de kämpa för till sista andetaget. Därför måste man hålla pressen emot dem och bemöta deras politiska försök.

 • Pingback: Trottens Betraktelser()

 • Alla håller sig med ideologier i någon mån, dvs mönster att sortera in sina upplevelser i. Och det är inte självklart att religiösa sådana – dvs sådana som räknar med ”högre makter” och dylikt alltid är dysfunktionella. I Europa under medeltiden kläddes all maktkritik i religiösa termer, t.ex. Och i Latinamerika idag är en stor del av bonderörelserna – MST i Brasilien, CONAIE i Ecuador – religiöst motiverade.

  Problemet med religioner är att de tenderar att skapa falska solidariteter. Sluminvånare i Kairo som solidariserar sig med oljekapitalister i gulfstaterna och inte med sluminvånare i Athen t.ex. Men sånt gäller alla -ismer.

 • Anders_S

  Jan: Så kan det förstås vara. Inom Fjärde Internationalen har vi medlemmar som är troende kristna såväl som muslimer. Förmodligen även från andra religioner.

 • Ja, sånt gäller alla ismer. Vi hade för inte många decennier sen ett problem med arbetare i Europa som hellre solidariserade sig med statsbyråkrater i Moskva än med andra arbetare. Det uppstår alltid problem när starka ideologiska identiteter som tar över de sociala. När ”vi” är ”de som tror som jag” istället för ”de som lever som jag”.

 • Henrik Månsson

  ”Kvar har blivit dyrkande av ‘Mammon'”

  Jag är bland annat anarko-kommunist, ateist och pacifist. Man måste inte vara kapitalist för att man är ateist. Det är tydligen inte självklart även om jag personligen tycker det låter vansinnigt att bunta ihop ateister med kapitalister.

  ”Något behöver vi människor tro på”

  Nä, det måste vi inte. Och de som vill tro på nånting kan ju tro på fakta och hoppas på fred på jorden eller nåt, bättre än att tro på sagor och hoppas att det som ser ut som att man ruttnar i marken egentligen är Paradiset.