Miljöfiasko efter miljöfiasko

Förbifart Stockholm rustar Mälarregionen för framtiden skriver några debattörer i SVD. Det rustar framtiden för klimatkraschen skulle jag vilja säga. För förbifart Stockholm är en satsning som går stick i stäv med alla försök att minska utsläppen av växthusgaser. Det är ett projekt som kommer att medföra ökad bilism och ökade ustläpp av växthusgaser. Det är ett vansinnigt projekt som inte skulle behövas om det gjordes ordentliga satsningar på kollektivtrafik. Men det verkar som om kapitalismen i sitt nuvarande stadium är ett ekonomiskt system som är totalt oförmöget att investera och förbereda för något annat ärn kortsiktiga och snabba profiter. Därför blir det svårt att sätta stopp för vansinnesprojektet Förbifart Stockholm. Som ju inte är något annat än ett miljöfiasko.

Ett annat miljöfiasko är utsläppsrätterna som istället för att minska utsläppen bidrar till att hålla dem uppe. För när företag släpper ut mindre än beräknat, vilket är bra, säljer de sina rätter till nån annan som kan släpp ur mer än beräknat. I slutändan blir det därför inga minskade utsläpp alls. Det är återigen ett miljöfiasko av stort mått och ytterligare ett bevis på att kapitalismen inte kan lösa problemen med klimathotet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , , ,

Advertisements
  • Det är oklart om Förbifarten har något med ”kapitalismen” i betydelsen privatkapitalet att göra. Stockholms handelskammare kräver den, men de har aldrig varit i stånd att peka på några lönsamhetskriterier, och dåvarande Ericssonchefen var motståndare till motorvägsbyggen på 90-talet. Den skulle ge vinster till några byggbolag, men det skulle ju även t-banebyggen för samma summa ge.

    Jag tror att den i första hand göds av den övre medelklassens privatiserade livsstil som kräver villa och bil, oberoende av om det finns nån profit i det eller ej. Det är förvisso en döende kultur – den yngre övre medelklassen bor hellre i centrum – men just det misstänker jag gör förbifartens förespråkare så mycket mer desperata.

  • Anders_S

    Jan: Du tänker för kortsiktigt och smått. Bilismen är i stort mycket mer lönsam för kapitalet än kollektivtrafik. Dessutom är medelklassens livsstil en konsekvens av kapitalismen.