SNF:s 12 krav, miljön och ArbetarInitativet

Svenska Naturskyddsföreningen har ställt frågor till partierna (eller rättare sagt, deras toppkandidater) inför EU-valet om miljön. ArbetarInitiativet har dock som vanligt inte tillfrågats (Hur är det med det demokratiska sinnelaget hos våra medier och opinionsbildare egentligen?) Så jag får väl svara här istället:

1) EU måste minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 40 procent inom EU till år 2020 och med minst 90 procent inom EU till år 2050, jämfört med år 1990.

Jag stöder kravet och det gör ArbetarInitiativet och Socialistiska Partiet också.

2) EU måste stödja utvecklingsländer med bland annat teknologi och finansiering så att de minskar utsläppen minst lika mycket som EU till 2020.

Självklart!

3) EU måste redan inför klimattoppmötet i Köpenhamn uttala viljan att stödja klimatarbete i utvecklingsländer motsvarande minst EU-ländernas samlade bistånd. Stödet måste ske utöver existerande biståndet.

Visst!

4) EU måste sätta upp ett bindande mål om att minst halvera energianvändningen till 2030 jämfört med 2005.

Det håller jag med om.

5) Inom EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) måste en nedskärning på 50 procent av gårdsstödet överföras till miljö- och landsbygdsutveckling.

Visst, det är ett bra förslag.

6) EU måste fatta beslut om en märkning av produkter från djur som ätit genmodifierat foder, så att konsumenterna kan välja.

Ja, inga problem, även om jag personligen inte har något mot genmodifierad mat. Mång anadra i ArbetarInititivet, SP och RS har dock säkerligen det. Men märkning är alltid bra.

7) Substitutionsprincipen måste stärkas i EUs kemikalielagstiftning (REACH) så att tillstånd aldrig kan ges för farliga kemikalier om det finns andra alternativ som är mindre farliga.

Absolut!

8) EU måste förbjuda bottentrålning som fiskemetod.

Kan jag tänka mig.

9) EU måste införa ett förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel.

Har dom inte gjort det än? Den frågan drev jag i fältbiologerna när jag var ung på 1970-talet.

10) EUs import av timmer, träprodukter och pappersmassa från olagliga avverkningar eller från hotade tropiska skogar måste förbjudas.

Självklart.

11) För att skydda människors hälsa måste EU skärpa normen för luftföroreningar. De minsta partiklarna i luften får vara högst tio mikrogram per kubikmeter luft, vilket är vad Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar.

Visst.

12) För att klara såväl EUs som Sveriges miljömål om försurning, övergödning och frisk luft, måste utsläppen av luftföroreningar skäras ner så att högst ett par procent av svenska ekosystem överbelastas år 2020.

Ja, det är ett utmärkt förslag.

ArbetarInitiativet stöder alltså alla 12 kraven, precis som Vänsterpartiet gör. De enda alternativ i EU-valet som faktiskt gör detta. Moderaterna är i jämförtelse det värsta betongpartiet i EU-valet.

Intresssant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements